4Subsea har vunnet en ny kontrakt med Statoil på monitorering av seks stigerør på Snorre B.

Tidligere har det vært behov for daglig inspeksjon av stigerør, i tillegg til kvartalsvis mobilisering av personell offshore. Den nye løsningen automatiserer og forenkler monitorerings-prosessen, samt reduserer risiko. Nå blir det ikke lenger behov for manuell inspeksjon.

4Subsea har også levert fem slike systemer til Snorre A-plattformen.

– Vi har levert tilsvarende løsninger på flere felt og for flere av de store operatørene på norsk sokkel, sier administrerende direktør i 4Subsea, Peter Jenkins til Sysla Offshore.

Reduserer risiko og kostnader
Monitoreringsløsningen forbedrer sikkerheten og reduserer risikoen for driftsstans eller feil på stigerør.

– Vi er glade for at Statoil gir oss tilliten til å spille en viktig rolle i å opprettholde sikker og kostnadseffektiv produksjon på sine installasjoner gjennom arbeidet vi utfører på fleksible stigerør og rørledninger, sier Jenkins.

Han sier avtalen er viktig fordi den inkluderer ny teknologi for overvåkning, i tillegg til at selskapet leverer et system som er fullt ut integrert med Siemens’ kontrollsystem om bord på plattformen.

– For oss er det viktig å få demonstrert at våre digitale løsninger enkelt kan kobles opp mot eksisterende systemer fra andre leverandører. Dette er avgjørende når man skal levere digitale løsninger som reduserer kostnader for oljeselskaper.

4subsea-illustrasjon

Illustrasjon 4Subsea.

Ny teknologiutvikling
Overvåkningsløsningen er basert på 4Subsea sitt AMOS-system, som analyserer tilstanden, integritet og forventet levetid på fleksible stigerør. Systemet kan oppdage tidlige tegn på svikt i stigerør, redusere risiko og avverge potensiell kostbar utskifting av rørene.

Siemens er Statoils hovedleverandør av automasjonstjenester på Snorre B, og 4Subsea samarbeider tett med Siemens på å integrere overvåkningssystemet til eksisterende infrastruktur.

4Subsea har i dag rundt 60 ansatte. 15 av dem holder til i Bergen, to i Kristiansand og resten i Asker.

I tillegg til drift av stigerør og subseabrønner satser selskapet på havvind.

–  Vi forventer vekst innen driftstjenester og økt aktivitet på offshore vind i 2017. Men vi forventer ikke at etterspørselen på utvikling av nye oljefelt kommer tilbake. Vi regner med å tjene greit med penger i 2017, og å ha litt vekst i omsetning etter hvert som vi får flere brukere av den digitale plattformen, sa Jenkins til Sysla i januar.