Arbeidsledigheten har på ett år økt med 58 prosent innen ingeniør- og IKT-fag, ifølge nye tall fra Nav.

Ved utgangen av februar var 90.900 registrert som helt arbeidsledige hos Nav. Det er en økning på 9.400 personer sammenlignet med februar i fjor, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Den største økningen i arbeidsløsheten fordelt på yrke er registrert innen ingeniør- og IKT-fag, der 2.893 flere er arbeidsledige sammenlignet med februar 2015.

Utviklingen fylkesvis viser at den totale arbeidsledigheten økte med 67 prosent i Rogaland og 35 prosent i Hordaland. Begge fylkene har mange sysselsatte i oljerelatert virksomhet.