Forrige uke ble det kjent at har Statoil valgt å avslutte leieavtalen med riggen.

En uke senere opplyses konsekvensene til de COSL-ansatte i Norge;

Om lag 230 ansatte onshore og offshore i COSL Drilling Europe vil motta oppsigelse.

– Det er utrolig trist at så mange dyktige og lojale medarbeidere mister jobbene sine. Den personlige belastningen er enorm for de berørte og deres nærmeste, sier Jørgen Arnesen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe, og legger til:

– Det er snakk om ansatte fra absolutt «øverst hylle», som har sørget for at COSLInnovator og COSLPromoter har utmerket seg som to av de mest effektive riggene i Nordsjøen. Derfor er dette veldig leit også for selskapet og resten av industrien, som mister solid kompetanse og talent. Når behovet melder seg igjen, håper vi de finner veien tilbake igjen, sier Arnesen.

Det fremgår av en melding fra COSL Drilling Europe, skriver Offshore.no.

Andre gang de kutter stort
Selskapet har også tidligere måtte nedbemanne kraftig på grunn av akkurat samme årsak. Da Statoil sa opp COSLPioneer måtte 229 personer slutte i riggselskapet.

Offshore.no har vært i kontakt med Jørgen Arnesen.

Han ønsker ikke å kommentere nedbemanningene ut over det som selskapet oppgir i meldingen.

Statoil har også bestemt seg for å suspendere kontrakten på COSLPromoter. Dette får ingen konsekvens nå.

– COSLPromoter vil ankomme CCB i løpet av helgen. Selskapet forventer et kort landligge og vil derfor ikke sende ut varsel om permittering til ansatte. I forbindelse med landligge vil arbeidet med å lukke utsatte vinduer bli ferdigstilt på samme måte som på COSLInnovator.

Krangler om milliarder
Hva som skjer i forholdet mellom COSL og Statoil er fortsatt uklart. COSLs morselskap har allerede varslet mulige rettslige skritt.

Riggselskapet går glipp av dagrater i 4 år og 8 måneder for COSLInnovator. I rene kroner utgjør dette omlag 4,8 milliarder kroner, med utgangspunkt i riggens avtalte dagrate.

COSLPromoter blir bare suspendert, men også denne vil få 0-rate. Hvor lenge dette pågår, er ikke kjent. Riggen har over 5 år igjen av sin kontrakt.

Men riggselskapet har ikke planer å om gi seg uten kamp.

Kan bli rettsak
– Vi er sterkt uenig i avgjørelsen til Statoil og vil aktivt starte kommunikasjon med Statoil for å løse uenighetene. Rettslige skritt vil bli tatt for å beskytte våre interesser, om nødvendig, oppga de i en melding i forrige uke.

Pressetalsmann i Statoil Ola Anders Skauby sier at kontraktenes innhold er konfidensiell mellom partene.

– Vi er i dialog med riggeier rundt termineringen og suspenderingen. De er kjent med vilkårene i kontraktene og bakgrunnen for termineringen, sier han til Aftenbladet.