Samtidig som offshore-rederiene har kjempet for å rydde opp i gjeldsstrukturen, har de kuttet kostnadene drastisk.

Det har først og fremst skjedd gjennom kutt i mannskapskostnadene.

Før helgen falt de siste brikkene på plass for restruktureringen av gjelden i Farstad, og planene om en fusjon med Solstad sammen med Deep Sea Supply er med det ett skritt nærmere å kunne realiseres.

Hvis det skjer, vil opplagsflåten til Solstad nesten dobles, fra 25 skip ved utgangen av 2016:

Farstad hadde 20 båter i opplag ved utgangen av 2016. I tillegg ble seks båter solgt i løpet av året.

600 mistet jobben i Farstad
Færre båter i drift betyr færre sjøfolk i arbeid.

Ved utgangen av 2015 hadde Ålesund-rederiet cirka 2100 ansatte fra 28 forskjellige nasjonaliteter – cirka 1855 av dem sjøfolk – ifølge årsrapporten.

Ved utgangen av 2016 var antallet ansatte redusert til 1500 – 1325 av dem sjøfolk.

Det vil si at 600 – 29 prosent – mistet jobben i rederiet i Farstad av 2016, 530 av dem sjøfolk. Hvor mange av dem som er norske nevnes ikke i den siste kvartalsrapporten.

800 vekke i Rem og Solstad
Mesteparten innsparingen i Solstad i fjor skjedde på mannskapssiden:

Som Sysla har skrevet tidligere, er det totale ansatte i Solstad etter fusjonen med Rem 1300.

For halvannet år siden var det 1600 ansatte bare i Solstad, og nesten 500 i Rem – 2100 totalt.

Det vil si at minst 800 – 38 prosent – av flere nasjonaliteter hadde mistet jobben i de to rederiene da vi gikk inn i 2017.

Mannskapsutgiftene i Solstad er redusert med 400 millioner kroner -29 prosent – på ett år, til 992 millioner i 2016.

742 gikk fra DOF
Også i Norges foreløpig største offshore-rederi, DOF, måtte mange gå:

742 ansatte – 15 prosent – mistet jobben i rederiet rundt om i verden i fjor.

“Reduksjon i antall ansatte er en effekt av planlagte kostnadskutt og lavere aktivitet på grunn av færre skip under management”, skriver DOF i kvartalsrapporten.

Av de 4072 som er igjen i rederiet, er 2508 seilende, 1278 ansatt innenfor subsea og 286 på land.