TV 2 meldte søndag at overvåkingsorganet ESA krever at Norge opphever flyforbudet på linje med resten av EU.

I Norge er to typer såkalte Super Puma-helikoptre satt på bakken av sikkerhetsårsaker etter Turøy-ulykken i april, der tolv menn og en kvinne omkom. Flere har reagert på nyheten, blant annet Industri Energi og Norsk Flygerforbund.

I en epost til NTB sier ESA at de ikke har fremmet noe krav om at Norge må oppheve flyforbudet for helikoptertypen, og at de derfor ikke kan se hvordan ESA presser på for å få opphevet flyforbudet i Norge.

«Derimot konkluderte Det europeiske byrået for flysikkerhet (EASA) 7. oktober i sin gjennomgang med å anbefale at flyforbudet heves – forutsatt at detaljerte krav til sikkerhet og vedlikehold innfris. Anbefalingene fra EASA gjelder for alle de 31 landene i EØS-området, og den videre håndteringen av disse anbefalingene blir det fremover opp til ESA å stå for», skriver ESA.

– Dersom Norge mener det trengs ytterligere sikkerhetstiltak på toppen av dem EASA anbefaler, kan norske myndigheter melde dem inn. ESA vil da vurdere slike nasjonale tiltak i samarbeid med EASA, står det videre.