Det er konklusjonen i en rapport som onsdag ble levert til Nærings- og fiskeridepartementet, skriver Sunnmørsposten.

I juli fikk tilsynet i oppdrag å undersøke konkurranseforholdene i petroleumsnæringen etter økt misnøye med hvordan Statoil angivelig skal ha utnyttet sin dominerende rolle på norsk sokkel.

Tilsynet påpeker at stor grad av kjøpermakt vil medvirke til økt konkurranse og lavere priser.

– Selv om bruk av kjøpermakt er bra for samfunnet, kan det oppleves som urimelig og krevende for selskaper som rammes, påpekes det i rapporten.

Samtidig heter det at «en bør imidlertid være varsom med å anvende konkurransereglene mot denne formen for kjøpermakt, da slike inngrep i kommersielle forhandlinger kan føre til dempet konkurranse.»

– Nå gjennomgår vi utredningen fra Konkurransetilsynet, sier næringsminister Monica Mæland (H). Det var hennes departement som ba tilsynet utarbeide rapporten.

– Behov for å ta diskusjonen

Det er ventet at saken vil bli diskutert i Stortinget senere i år.

Amund Drønen Ringdal, næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, har store forventninger til det.

– Rapporten gir en generell konkurranserettslig beskrivelse av forholdene på sokkelen. Den går ‘ikke inn i enkeltaktørers adferd’, og den tar heller ikke for seg de store samfunnsmessige og industrielle konsekvensene av Statoils posisjon. Det er denne diskusjonen som det er behov for å ta nå, sier han.

Statoils størrelse og posisjon har vært et politisk tema siden selskapet ble etablert.

Det ble uttrykt bekymring rundt den sterke posisjonen Statoil ville få etter fusjonen med Hydro, både i forbindelse med stortingsbehandlingen i 2007 og i behandlingen av Petroleumsmeldingen i 2011, skriver rederiforbundet i en pressemelding.

– Diskusjonen om Statoil handler ikke om at oljekrisen er noe særnorsk fenomen eller at det skal «legges en beskyttende hånd over norsk leverandørindustri». Diskusjonen handler om at selskapet utnytter sin privilegerte og dominerende posisjon på en måte som ikke er i samfunnets interesse, sier Drønen Ringdal, som påpeker at Statoil er Nordens største selskap og helt dominerende på norsk sokkel – deres virksomhet står for over 70 prosent av produksjonen.

Forventninger til Stortinget

– Statoil har blitt gitt privilegier helt siden selskapet ble etablert. Siden den gang har selskapet blitt det dominerende selskapet på norsk sokkel. Det er ingen oppskrift på god samfunnsøkonomi at en aktør får tildelt en nærmest monopolstilling på norsk sokkel og styrer dette etter rene kommersielle egeninteresser. Den kommende debatten i Stortinget vil derfor bli svært viktig, sier Drønen Ringdal.

– Det er ikke naturlig for oss å kommentere Konkurransetilsynets rapport eller andres syn på denne, sier pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil.

Rederiforbundets leder Sturla Henriksen var blant de første som ba regjeringen ta en nærmere kikk på Statoils rolle på norsk sokkel.

I denne podcasten får du høre hvordan Henriksen og Sande mener at et mektig Statoil kan håndteres:

Les også: Regjeringen vil ikke be Statoil slutte å skvise leverandørene

Les også: Jusprofessor mener Statoil bør være varsomme

Les også: Statoil – Vi har ikke ansvar for lønn-somheten til leverandørene