– Dette er en merkedag for Bergen Group, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland i en pressemelding.

– Nå har vi fått på plass en robust finansiell plattform som også gir muligheter for å kunne vokse.

Fakta
  • Bergen Group driver først og fremst med maritim service, industriell service og subsea og offshore service.
  • Selskapet hadde for få år siden 2100 ansatte. Nå er de 150. For få år siden hadde Bergen Group både verft, riggservice og maritim service. Nå er Bergen Group Services det operative selskapet i konsernet.
  • Hovedkontoret er i Fjell kommune på Sotra.

Ettergir 182 millioner i gjeld

Til sammen har kreditorene gått med å ettergi 182 millioner kroner i gjeld.

Det er gjennom en frivillig reduksjon på 50 prosent av forpliktelser Bergen Group ASA hadde pådratt seg frem til sommeren 2015.

Gjeldsettergivelsen inkluderer også konsernets forpliktelser overfor Eastern European Investment Management (EEIM) relatert til voldgiftsdommen i Stockholm tilbake til sommeren 2013. EEIM har i tillegg akseptert at restutbetalingen fra denne voldgiftsdommen gjøres opp gjennom et konvertibelt lån på 1,8 millioner euro.

Konsernsjefen inn med 5 millioner

I refinansieringen er det også tilført 22 millioner kroner i ny egenkapital gjennom en rettet emisjon.

Konsernsjefen har alene bidratt med 5 millioner kroner, mens andre ledere i konsernet og i Bergen Group Services har gått inn med 2,5 millioner kroner.

Resten av aksjetegningene i emisjonen kommer fra hovedaksjonærene Brian Chang Holdings Limited, Magnus Stangeland-selskapet AS Flyfisk og Køhlergruppen AS.

Brian Chang Holdings Limited og AS Flyfisk bidrar i tillegg med NOK 20 millioner i lån på gunstige betingelser.

-Bergen Group ASA er nå godt rustet til å bruke kreftene på å videreutvikle konsernet. Her har vi et
solid grunnlag i den omfattende kompetansen og den sterke markedsposisjonen som Bergen Group Services har
bygget seg opp over lang tid, sier Eikeland.