– Altså. Vi har mye å lære av Hans Nielsen Hauge. Spesielt i vår tid, sier den triple offshore-gründeren og bedehusmannen på Sunnmøre.

Som medlem i en selvbestaltet, lokal Hauge-komitè, arrangerer Havila- og Havyard-grunnleggeren hvert år seminar om samfunnsansvar og entreprenørskap i Hauges ånd. Hver gang er målet å få ny giv om lekpredikanten som for 200 år siden startet med to tomme hender, og bygde seg opp til å bli en av norgeshistoriens største industribyggere, finansmenn og redere.

Fakta

Per Rolf Sævik (74)

  • Tidligere fisker og skipsreder, nå styregrossist. Sier han har hatt flere dager i kjeledress og sjøstøvler, enn i jakke og slips.
  • Gründer og medeier i børsnoterte Havila Shipping og Havyard Group, som i 2014 omsatte for over fire milliarder kroner. Fra slutten av 90-tallet har også konsernet gått tungt inn i eiendom.
  • Eier 41 prosent av fergeselskapet Fjord 1.
  • Har vært ordfører i Herøy, og fast representant og vararepresentant for KrF på Stortinget.
  • Haugianer, avholdsmann, Israel-venn
  • Tidligere president i Norges Rederiforbund, styreleder i Fiskebåtredernes Forbund, styreleder i Helse Midt-Norge og styreleder i Maritimt Forum.
  • I fjor beregnet  bladet Kapital formuen hans til  1,875 milliarder kroner

– Det er ingen motsetning mellom det å ha en kristen tro, og være opptatt av jobb og utkomme og verdiskaping, presiserer Per Sævik.

– Problemet i dag er at vi er blitt så ensidig opptatt av materielle verdier, at det går på bekostning av livets andre dimensjoner.

Husbankhus fra 70-tallet

Selv kjører han nøktern linje. Mer haugianer enn milliardær.  Han og konen bor fortsatt i husbankhuset som de bygde på 70-tallet. Han går på jobben på ukedagene og på bedehuset om søndagene.

– Å beholde troen er lett, sier Per Sævik. – Det er det å leve som man prediker, som er vanskelig.

Smågutter

Hans Nielsen Hauge dro i gang  haugevis med bedrifter som til sammen hadde   6-7000 ansatte, på begynnelsen av 1800-tallet.  Mot ham blir absolutt alle dagens gründere smågutter.

I virksomhetene som Per Sævik og familien eier – verftsgruppen Havyard, Havila Shipping og Fjord 1 – jobber det rundt 3000 personer.

Havila-bygget på Fosnavåg kalles diamanten.

Hauge endte i fengsel, Sævik har i praksis vært konkurs.

Fisker og fiskebåtreder

Som 16-åring fikk han oppleve det siste virkelig store sildefiskeriet på Vestlandet, som 17-åring kjøpte han sin første båt.  Han kontraherte sitt første nybygg på supply i 1980, og fikk fartøyet levert i 1982.

Årene som fulgte ble blytunge, med fallende marked, overetablering og et ras av rederier som gikk under.

– Vi overlevde ikke fordi vi hadde penger. Vi overlevde fordi kreditorene så at vi gjorde det vi kunne, og fant ut at de like gjerne kunne la oss holde på, sier Sævik i dag.

Den største enkelthandelen

I boken som Tom Bøe har skrevet om ham, omtales perioden som en av de mest traumatiske for Per Sævik og familien.  Både slekt og naboer hadde satset på supply-eventyret hans. For mange av dem endte det med tap.

– Vi overlevde fordi kreditorene så at vi gjorde det vi kunne, og fant ut at de like gjerne kunne la oss holde på.

Selv kom han seg gjennom kriseårene, og bygde opp et middels stort rederi som over natten ble et av de virkelig store. Det skjedde da han høsten 1996 kjøpte tolv skip fra Viking Supply Ships i Kristiansand for 950 millioner kroner – den til da største enkelthandelen i bransjen.

Pengene ble hentet i finansmarkedet, og Sævik Supply gikk på børs. Høsten 1997 ble hele selskapet slukt av den amerikanske giganten Trico Marine. Kjøpesummen var på svimlende to milliarder.  Verdien på Per Sævik sin aksjepost på 15 prosent, hadde steget fra 70 millioner til over 300 millioner kroner, på under ett år.

Harde maktkamper

Og det varte ikke lenge før Per Sævik var i gang igjen:  Havila Supply ble børsnotert i juni 1998, parallelt med at han drev og kjøpte opp skipsverft til det som skulle bli skipsteknologiselskapet Havyard.

Men det nye offshore-rederiet ble rammet av kraftig ratefall. Både børsutvikling og drift gikk dårlig, aksjekapitalen måtte skrives ned og båter legges i opplag. De neste årene var preget av harde maktkamper om kontrollen av selskapet. Franske Bourbon gikk av med seieren.

– Men dem kom vi nå til enighet med, sier Per Sævik, som i dag har konkurrenten som leietaker og nærmeste nabo.

Hele familien er med

Sævik gikk ut av selskapet, men fikk med seg flere skip og navnet Havila – «landet der det er gull» (fra 1.mosebok, 2.kapittel, vers 10-13).

I dagens Havila Shipping, som altså er det tredje rederiet han og familien har bygd opp, er eldstesønnen Njål sjef og medeier. De to andre barna er også aktive i ledelsen av konsernet, og har like store eierandeler.

På hovedkontoret er Bibelen noe av det første du ser.

– «I det landet er gullet godt», heter det videre i bibelverset. For meg er dette avgjørende. I praksis handler det om at vi må klare å leve i fordragelighet med alle våre barn, svigerbarn og barnebarn. Den dagen det ikke er fred i familien, er ikke gullet godt enten det er mye eller lite av det, sier Per Sævik.

– Men er det ikke høyrisiko å ha hele familien involvert i virksomheten? Er ikke splitt og splid snarere regelen enn unntaket at når en skal jobbe så tett med sine nærmeste?

– Så langt har det gått bra. Vi tror det vil gå bra i fremtiden, også. Selv er jeg styreleder, og må passe meg for at jeg ikke legger meg for mye borti den daglige driften. Samtidig har jeg vært ute en vinternatt før, så det er ikke unaturlig at jeg blir spurt om råd i viktige saker. Jeg har sikkert større innflytelse enn eierandelen min tilsier, men prøver å være bevisst på at generasjonene som kommer etter må få lov å gjøre sine egne erfaringer og feil.

– Det sies at forutsetningene for et godt naboskap er at gjerdepålene står. Jeg tror noe av det samme gjelder i familiebedrifter, også. Man må innse at det kan være interessemotsetninger, og vise respekt for hverandres roller og ståsted, sier Sævik.

Krav og mas

Og kanskje kan  også gründer-lynnet i seg selv kan være en utfordring:

– For å bygge opp en stor virksomhet tror jeg at du må vite hva du vil, og ha driv og stayer-evner ut over det som er vanlig. Ellers får du ikke til noe. Men i det kan det også ligge en fare for at gründere kan være litt lite følsomme. At de kan mangle noen sosiale antenner, rett og slett, sier Sævik, litt brydd.

For det er nettopp like ting han sikter til når han sier at det vanskelige ikke er å bevare troen, men  leve som man prediker:

– Det er ikke lett å være et godt medmenneske i hverdagen. Det er krav og mas og evige omstillinger. Som leder må du ta mange avgjørelser som er nødvendige, men ikke alltid like populære. Da er det viktig å se menneskene i disse prosessene som du setter i gang. Der er jeg ikke like flink, alltid, erkjenner Sævik.

– Det er ikke lett å være et godt medmenneske i hverdagen. Det er krav og mas og evige omstillinger, sier Per Sævik.

Avhengig av børsen

Det hender han tenker på hvordan familiebedriften hadde sett ut hvis han ikke hadde solgt de to første selskapene han grunnla.

– Men vi hadde bare en fiskebåt å selge, og var avhengig av å gå på børs for å få kapital. Da utsetter man seg også for faren for å bli utvannet og utmanøvrert. Slik er det bare.

Senere har han skaffet seg større kontroll. Fra slutten av 90-tallet har også konsernet gått tungt inn i eiendom. I dag forvaltes ca. 60.000 kvadratmeter med alt fra industribygg til oljebaser og høyskolebygg.

– Både rederi og verft er syklisk så det holder. Filosofien med eiendom er at det skal være stabile, langsiktige leiekontrakter, og et tredje bein å stå på, sier Per Sævik.

Sultne folk

– De fleste gründere mislykkes. Hva tror du er den viktigste årsaken til at du har fått det til?

– Miljøet her i Herøy er helt unikt. Her er flere store offshore-rederier, som alle har utspring fra fiskeri. Det har alltid vært vilje til å satse, og en sunn konkurranse mellom selskapene. Hvis han får det til, skal jammen jeg også klare det, er holdningen. Jeg opplever at vi løfter hverandre. Gode omgivelser har mye å si.

Fosnavåg er senter i Herøy kommune. Herfra styres 128 offshore- og kystvaktfartøy, pluss en stor havgående fiskeflåte.

– Så er det viktig at du holder deg med folk som er sultne nok, og vil utvikle ting. Hele tiden må du stille deg spørsmålet: Hva kan jeg gjøre bedre i dag, enn i går?

Innfallsmetoden

Men det har ikke vært noen langsiktig plan eller strategi:

– Det har nå gått etter innfallsmetoden. Det handler om å ta de sjansene som byr seg. Ingen må tro at det har vært en raklinjet solskinnsparade, dette.

I boken til Tom Bøe nevnes flere kontroverser fra årenes løp. Det Per Sævik selv trekker fram som det vanskeligste han har opplevd, var da han som 23-åring var skipper på linebåt, og lå tre måneder  i tåken ved New Foundland.

Søndagsskole og kystskipper-kurs

– Er det noe du angrer på?

– Jeg har nok tatt noen sjanser som har vært større enn jeg liker å tenke på i ettertid. Det var nødvendig for å komme seg opp og frem, men balansen mellom å ha fotfeste og henge i løse luften er ikke alltid like enkel.

– Og hadde jeg som 15-åring visst hvor livsreisen skulle bringe meg, ville jeg nok sørget for å skaffe meg mer utdanning. Det har ikke vært like lett å ta seg fram her i verden, med bare folkeskole, søndagsskole og seks måneders kystskipperkurs.

Togene som går

– Har du et råd til andre gründere?

– Jeg leste om en som satt i det amerikanske patentstyret, og som i 1899 skal ha uttrykt at nå var alt ferdig oppfunnet. Slike holdninger gjelder det å styre langt unna. Det eneste vi kan være sikre på når det gjelder fremtiden, er at den vil inneholde store utfordringer og spennende muligheter. Man må våge å gå sine egne veier, våge å være litt motstrøms. Slik haugianerne var, sier Per Sævik.

Og av og til kan mangelen på utdanning være en fordel:

– Som jeg pleier å si til min gode venn på NHH, professor Ola Grytten: Problemet med økonomer er at de sitter og regner hele dagen. Når de er ferdig med alle beregningene, og klar til å handle, er jo toget gått!

Les flere saker i gründerserien:

«Sponset av»  er vår egen uavhengige journalistikk, som har ekstern finansiering.  Ideene og initiativene til disse sakene er alltid redaksjonens egne. Sponsor får  kun presentert ideene/temaene i stikkordsform. Sponsor har ingen innvirkning på innholdet, og får verken se noe av innholdet eller vite hvilke konkrete saker som kommer før de er publisert.