Klammer som skal senkes i havet utenfor Australia. Foto:Connector Subsea Solutions

Har hanket inn to viktige subsea-kontrakter

Connector Subsea Solutions har fått nye bestillinger fra oljeselskapene BP og Shell. Dermed skal selskapet ansette i år også.

– Det er to viktige kontrakter for oss aktivitetsmessig. De er ikke så store, men teknisk utfordrende, sier daglig leder Ivar Kjær Hanson i Connector Subsea Solutions.

Selskapet leverer klemmer som skal tette olje- og gassrør på store dyp uten å bruke dykkere.

– En bekreftelse
På slutten av fjoråret leverte Connector Subsea Solutions utstyr for å reparere et rør på 1350 meters dyp til BP. De nye kontraktene gjelder klemmer som oljeselskapene skal ha i beredskap ved eventuelle lekkasjer. Samlet kontraktsverdi er på rundt 20 millioner kroner.

– Dette betyr at vi har fått en bekreftelse på at markedet for beredskap er i vekst. Det er også en viktig tillitserklæring at selskapene kommer tilbake og kjøper noe som er enda mer utfordrende av oss, sier Hanson.

Fakta

Connector Subsea Solutions

  • Etablert i Bergen i 2000.
  • Eid av Pål Magne Hisdal.
  • Leverer utstyr og løsninger for reparasjon av olje- og gassrør under vann.
  • Samarbeider tett med britiske Hydratight, som blant annet leverer sammenkoblinger for olje- og gassrør.

Skal ansette flere
Selskapet har hovedkontor i Bergen og avdelinger i Kroatia og Bosnia. Rundt halvparten av de 40 ansatte sitter i Bergen. I fjor ansatte de åtte nye, og i år er planen å ansette like mange.

– Vi har et godt år bak oss, og er optimistiske når det gjelder dette året. Vi ser for oss at vi må ansette cirka åtte stykker. Hvor mange som blir i Bergen og hvor mange som blir i Kroatia og Bosnia er usikkert, men det er viktig å ha et sterkt teknisk miljø i Bergen, sier Hanson.

Intervjuer med de første er i gang. Hvor mange som blir ansatt, avhenger blant annet av ordreinngangen i mars og april.

– Vi sitter med flere store kontrakter vi tror slår inn i løpet av første halvår, sier Hanson.

Overskudd
Connector Subsea Solutions hadde i fjor inntekter på 90 millioner kroner, og et resultat etter skatt på 24 millioner. Året før hadde selskapet inntekter på 3 millioner, og et underskudd på 26 millioner. Men Hanson understreker at tallene ikke er sammenlignbare.

– I november i fjor kjøpte og integrerte vi selskapene i Kroatia og Bosnia. I fjor var første gang vi konsoliderte inn tallene, sier han.

Han er likevel svært fornøyd med resultatet.

– Det er gode tall både på omsetning og resultat. Vi forventer at omsetningen i hvert fall vil være på samme nivå i inneværende år. Men resultatmessig var det spesielt godt i fjor, og det er mulig vi må ha mer moderate forventninger i år, sier Hanson.

Skreddersøm
Reparasjonsklemmene til BP og Shell skal leveres ved årsskiftet. Nå er selskapets ingeniører i full gang med å spesialdesigne løsningene, og vil ha hendene fulle til mai. Nesten alt selskapet leverer er nemlig skreddersydd selskapenes ulike behov.

– Historisk har vi nesten bare hatt utvikling av nye ting, og vi må få en balanse mellom det å ha standarder og ny utvikling. Men vi vil alltid utvikle nye ting. Det er den måten vi kan konkurrere på, at vi er litt foran alle andre.