aker bp potensial

Det norske oljeselskap kjøper opp BP Norge og skaper dermed et nytt, betydelig oljeselskap på norsk sokkel, som får navnet Aker BP ASA.

Det nye selskapet vil ha en dagsproduksjon på rundt 120.000 fat per dag, men ambisjonene er enda større.

– Aker BP har et potensial til å få en dagsproduksjon på 250.000 fat frem mot 2023. Det vil gjøre oss til nummer to eller tre på norsk sokkel målt i produksjon i løpet av få år, sa administrerende direktør administrerende direktør i Det norske, Karl Johnny Hersvik, på pressekonferansen der planene ble presentert.  .

På toppen av dette kommer betydelige ambisjoner om å ytterligere oppkjøp i en periode der de fleste større oljeselskapene ønsker å selge eiendeler.

– Det norske har vært aktive innen kjøp og salg fordi vi tror på norsk sokkel og mener det er et attraktivt sted å investere. Vi kommer til å fortsette og vokse, både organisk og gjennom oppkjøp. Når vi skal handle, vil vi primært være på jakt etter opererte oljefelter og vi vil prioritere verdi foran volum, sier Hersvik.

En av grafene han viste under presentasjonen viser at selskapet har ambisjoner om å kjøpe andeler som øker dagsproduksjonen med over 100.000 fat i løpet av de neste to årene.

aker bp vekst