I forrige uke ble det kjent at oljeselskapet Noreco har vunnet fram i en rettsak som har pågått i det danske rettssystemet i to år.

Bakgrunnen for saken har vært uenighet om hvorvidt selskapet hadde forsikringsdekning da Siri-plattformen fikk betydelige skader som ble påvist sommeren 2009.

Ifølge dommen fra  Sø- og handelsretten i København er selskapet og partnerne totalt tilkjent 470 millioner dollar. Av dette utgjør Norecos andel om lag 270 millioner dollar.

Dommen er en betydelig opptur for Norecos aksjonærer, som har opplevd en rekke skuffelser og store tap de siste årene.

– Omfattende dom
Rogalandsinvestoren Tom Henning Slethei er i dag en av selskapets største private eiere.

– Det er ingen tvil om at dette var en svært god nyhet. Mange aksjonærer og obligasjonseiere har kjempet i tøff motvind de siste årene, men kan endelig få noe tilbake, sier Slethei.

Han har lest gjennom den 350 sider lange dommen og mener det er stor grunn til å håpe at kjennelsen blir stående.

– Det er en svært omfattende dom. Slik jeg leser den, gir dommen mer eller mindre fullt medhold. Det gir stor grunn til å håpe at den også vil bli stående gjennom en eventuell ankesak, sier Slethei.

35 millioner
Han har selv tapt betydelige beløp på sin investering i Noreco tidligere, men dommen i Danmark gjør at investeringen nå kan få en betydelig oppside.

Beregninger Sysla har fått fra meglerhuset Pareto, viser at forsikringskravet alene vil gi en utbytteutbetaling på 242 kroner per aksje.

For Slethei, som ifølge tall Sysla har hentet fra aksjonærregisteret, eier 145.000 aksjer i selskapet, vil det bety 35 millioner kroner i utbetaling.

Oppsiden kan imidlertid bli enda større – hovedsakelig fordi Noreco har syv milliarder kroner i framførbare underskudd. Dette vil kunne gi en betydelig skattefordel i framtiden, som igjen kan øke aksjeverdien.

Kan anke
Ifølge Paretos beregninger vil summen av direkte utbetalinger og kursoppgang totalt kunne bli 668 kroner per aksje om Noreco får utnyttet den utsatte skattefordelen fullt ut.

For Slethei vil en slik sum totalt kunne bety 96,9 millioner kroner.

– Jeg ønsker ikke å kommentere konkrete summer. Det er imidlertid ingen tvil om at det kan bli snakk om store beløp, sier Slethei.

Forsikringsselskapene har fram til 12. januar på å vurderer hvorvidt dommen skal ankes.