Mandag sender ledelsen i Bergen kommune et brev til den nye olje- og energiministeren fra Os der de ber om et møte med statsråden. Temaet er det statlige investeringsfondet Fornybar AS, med 20 milliarder kroner, og hvor dette skal etableres.

«I Bergen står vi tverrpolitisk sammen i å fremholde er det naturlige stedet for lokalisering av selskapet», heter det i henvendelsen fra Bergen kommune. Brevet til Søviknes er underskrevet av byrådsleder Harald Schjeldrup (Ap), næringsbyråd Julie Andersland (V) og gruppeleder for Høyre, Hilde Onarheim.

Finansby mot energiby

– Vi mener at Bergen faglig sett har de sterkeste kortene på hånden. Dette er et grønt fond som skal investere og forvalte penger vi her snakker om, og Bergen er uten tvil finansby nummer to i Norge, sier Onarheim.

I Stavanger er engasjementet like sterkt, og der bruker man i hovedsak to argumenter. Det faglige er at byen er energihovedstad. I tillegg er byen den som allerede er sterkest rammet av oljekrisen, og trenger mer enn noen andre nye arbeidsplasser.

Næringsforeningene og næringslivet i begge de to byene har engasjert seg sterkt i bykampen med utredninger og betydelig lobbyvirksomhet mot alle som kan tenkes å påvirke utfallet av saken. Formelt har Trondheim også vært med i denne kampen, men alle aktører BT har vært i kontakt med tar det for gitt at bare Bergen og Stavanger nå er med i finalen, og at avgjørelsen formelt ligger i hendene til en ny statsråd fra Os.

Grønn finanskompetanse

– Det er ikke først og fremst de nye arbeidsplassene som er mest interessante for Bergen, for det vil trolig bare være snakke om pluss/minus 20 personer, sier administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd.

Det som ifølge henne er mer interessant er den faglige tilførsel av kompetanse knyttet til grønne investeringer, som vil komme Bergen til gode, med et slikt fond plassert mellom de syv fjell.

Viktig for omstillingen

Nestleder i Venstre, Terje Breivik, er mer opptatt av hva fondet kan utrette for klimaet og for omstillingen av hele næringslivet i Norge.

Det var han som finanspolitisk talsmann for Venstre, som spilte inn hele ideen om fondet, under sluttbehandlingen av budsjettet høsten 2015.

Politikeren fra Ulvik tror det er underkommunisert hvilke betydning det nye fondet kan få for den oljeomstilling, som særlig Hordaland og Rogaland, nå står midt opp i.

– Mange bedrifter mangler ofte langsiktig kapital i fasen fra laboratorium til industri. Og det er ikke bare nye selskaper eller helt ny teknologi som her kan finne en kapitalkilde, sier Breivik.

Han viser til at fondet også vil henvende seg mot eksisterende bedrifter, og bruk av teknologi som bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Kravet til avkastning

Under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i mai i fjor, skrev regjeringen i en pressemelding at; « Fornybar AS skal sammen med private investorer investere i primært unoterte selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi».

Om kravet til avkastning for det grønne fondet skrev regjeringen at det må vurderes i lys av behovet for å kunne ta noe større risiko enn en ren finansiell aktør ville gjort, men at forholdet til statsstøttereglene må vurderes.

Fra før har politikere og næringsliv i Bergen ikke sett det som noen ulempe at fondets far Terje Breivik er fra Hordaland. Nå håper de at en olje- og energiminister fra samme fylke i hvert fall ikke skal svekke byens muligheter i denne bykampen.