Finanskomiteen på Stortinget har i dag behandlet stortingsmeldingen for Statens Pensjonsfond Utland  – bedre kjent som oljefondet.

Et flertall bestående av regjeringspartiene Høyre og Frp, Venstre, Krf og Arbeiderpartiet har bedt regjeringen om å arbeide videre med å vurdere unotert infrastruktur og komme tilbake til dette i neste års fondsmelding.

– Dette er en halv seier, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

Partiet har sammen med KrF og SV et forslag som går enda lenger, men Breivik sier det var innholdet i flertallsmerknaden det var mulig å enes om.

En slik utvidelse av oljefondets mandat vil gjøre det mulig å investere direkte i fornybar energi som ikke er børsnotert.

I forslaget som ble lagt frem fra regjeringen, hvor man sa nei til denne type investeringer, var det ikke tidsfestet når spørsmålet skulle vurderes på nytt.

Regjeringen ville ikke

Norges Bank og oljefondet har selv bedt politikerne åpne for investeringer i infrastruktur for fornybar energi som ikke er børsnotert.

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet anbefalte også dette før jul.

Men i fremlegging av stortingsmeldingen for oljefondet vendte finansminister Siv Jensen tommelen ned. 

– Flere viktige forhold taler etter vårt syn mot å åpne for investeringer i unotert infrastruktur, sa finansminister Siv Jensen den gang.

Hun pekte på at slike investeringer er utsatt for stor regulatorisk eller politisk risiko og at man burde høste mer erfaringer fra investering i unotert eiendom først.

Hør podkast om oljefondet og fornybar energi

– Viktig delseier

Generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge sier hun ser på innstillingen som en viktig delseier.

– Det er betydelig bedre enn det regjeringen foreslo.

Jensen er fornøyd med at man har klart å løfte debatten rundt oljefondets investeringer og viser til fjorårets vedtak om å trekke seg ut av kull.

Hun mener likevel det er beklagelig at regjeringspartiene og Arbeiderpartiet trenger en lengre modningsprosess.

– Det er verken prosessene eller denne type investeringer som må modnes, det er politikerne selv. Vi håper det neste året bidrar til at politikerne blomstrer og klarer å konkretisere ved neste års stortingsmelding hvordan fondet kan gå inn i fornybar infrastruktur.

Stortingsmeldingen skal nå til endelig behandling i Stortinget 3.juni.