Flytende biogass (LBG) skal testes som et alternativ til flytende naturgass (LNG). Det skjer ved Haraldrud varmesentral i Oslo.

Onsdag ble den første leveransen, 20 tonn biogass, levert.

– Dette er første gang i historien at vi leverer flytende biogass i Norge. Det at Hafslund Varme nå ønsker å benytte flytende biogass direkte inn i sitt nåværende LNG-anlegg, beviser at investeringer i infrastruktur knyttet til natur- og biogass er riktig vei å gå mot et grønt skifte. Infrastrukturen kan både benyttes til det mest miljøvennlige fossile brenselet, naturgass, samtidig som det uten ekstra inngrep også kan benyttes til biogass som er 100 prosent fornybar, sier Halvar Rommetvedt i Skangas i en pressemelding.

Dyrt

Ved å erstatte naturgass reduserers CO2-utslippene fra anlegget.

– I arbeidet med å finne nye egnede fornybare brensler må vi se på alternativer som er meget regulerbare, slik at vi til enhver tid dekker det varierende varmebehovet i Oslo på best mulig måte. Nå tester vi derfor ut en leveranse av flytende biogass i samarbeid med Skangas, sier Eirik F. Tandberg, konserndirektør for Varme i Hafslund i meldingen.

– Flytende biogass er fortsatt noe dyr, markedet er umodent og vi er en utfordrende kunde, ettersom vi har et uforutsigbart behov. Men for å sikre spisslastkilder som både har høy leveringssikkerhet, er miljøvennlige og kan bli økonomisk fornuftig, vurderer vi flytende biogass som er fornybart og uten utslipp av karbon, fortsetter han.