Prisen er kroner 455,5 millioner.

Shell, som i dag eier 4,1 prosent av aksjene i Gasnor AS, har undertegnet en avtale om kjøp av de resterende aksjene i selskapet for 455,5 millioner kroner. Transaksjonen ventes fullført i tredje kvartal 2012, forutsatt godkjenning fra norske myndigheter, skriver Shell i en pressemelding.
 
Gasnor er markedsledende i Norge innen småskala LNG (flytende naturgass) og leverer LNG til bruk som transportdrivstoff for industri- og maritime kunder. Selskapet er involvert i hele verdikjeden, fra produksjon til sluttbruker. Virksomheten inkluderer tre småskala produksjonsanlegg og distribusjonsanlegg, to tankskip, en rekke tankbiler og et omfattende nettverk av LNG-terminaler. Oppkjøpet av Gasnor representer et viktig steg for Shell i utviklingen av en virksomhet for salg av LNG. LNG vil bli et viktig supplement til selskapets eksisterende drivstofftilbud til kommersielle kunder.
 
– Effekten av bruk av naturgass for å møte det fremtidige energibehovet er veldokumentert. Shell tror det vil utvikle seg et betydelig marked for salg av LNG til transportsektoren. Siden vi allerede har bransjeledende ekspertise i hele LNG-verdikjeden passer denne markedsutvidelsen godt for Shell. Vi har ambisjoner om vekst i Norge og kjøpet av Gasnor er et flott tillegg til vår eksisterende virksomhet. Gjennom oppkjøpet av Gasnor får Shell en uvurderlig kunde- og markedsinnsikt, bygget opp gjennom mange år. Dette vil bidra til at vi raskt kan utvikle og møte kundenes behov for LNG som transportdrivstoff, sier David Loughman, administrerende direktør i A/S Norske Shell.
 
Gasnors erfaring med markedsføring og salg av LNG, kombinert med Shells nettverk av europeiske maritime kunder vil kunne gi positiv synergi frem mot introduksjonen av nye europeiske miljøforskrifter i 2015. Forskriftene vil gjelde for all maritim trafikk i Østersjøen, den engelske kanal og Nordsjøen og vil inneholde krav om lavere utslipp av gasser som påvirker luftkvaliteten, blant annet svoveloksider (SOx) og nitrogenoksider (NOx). Ved å gå over til LNG kan skipsfarten bidra til å redusere slike utslipp. Shell regner med at europeisk maritim LNG blir en viktig vekstsektor når kundene begynner å se seg om etter renere, kostnadseffektive drivstoffalternativer som del av sin drivstoffmiks.
 
– Shells kundenettverk og Gasnors erfaring innen salg og markedsføring av LNG er en uslåelig kombinasjon. Det er et stort vekstpotensial for småskala-LNG i Europa, spesielt innen maritim sektor, og sammen med Shell er Gasnor godt posisjonert til å utnytte dette, sier Eilef Stange (bildet) administrerende direktør i Gasnor.
 
Bruk av LNG som maritimt drivstoff er ikke nytt. LNG har i mange år vært brukt som drivstoff i gassmotorer på skip som frakter LNG. Shell har vært en pioner på dette området og kan vise til meget gode resultater med sikker lagring, håndtering og transport av LNG.
 
I september 2011 tok Shell sin første endelige investeringsbeslutning på et prosjekt for LNG til transport i Canada. Selskapet skal der levere LNG til Shell Flying J, et nettverk av stasjoner for tungtransport. I juni 2012 undertegnet Shell også en intensjonsavtale med TravelCenters of America LLC (TA) for salg av LNG til tungtransport i USA gjennom TAs landsdekkende nettverk av full-service drivstoffstasjoner.