På Klimastiftelsens frokostmøte får du følgende innledninger:

  • Klimastatus 2016 v/professor Eystein Jansen, Bjerknessenteret for klimaforskning
  • Hvordan driver man et kraftsystem basert på 100 % fornybar energi? v/professor Kjetil Uhlen, NTNU.
  • Er CCS et kostbart bomskudd eller en nøkkelteknologi for klimaet? v/PhD-kandidat Jo-Kristian Stræte Røttereng, NTNU
  • Veien mot nullutslipp – hvor skal vi sette inn støtet? v/professor Espen Moe, NTNU
  • Det store bildet – status for energiomstillingen v/Lars-Henrik Paarup Michelsen, Norsk Klimastiftelse
  • Stortingsrepresentant Heikki E. Holmås kommenterer forskningen og hva kunnskapen forskningen må føre til politisk.

Samtidig blir årets utgave av magasinet Tograder lansert. Det gis ut for femte år på rad i samarbeid med NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Klimafrokosten arrangeres i samarbeid med Kavlifondet.