– Regjeringen vil spare på portoutgifter, derfor passer det fint at jeg kan overlevere denne direkte til olje- og energiminister Tord Lien. Det sa NVE-direktør Per Sanderud da han overleverte rapporten med NVEs anbefalinger til hvordan systemet med grønne sertifikat skal fungere etter 2020 under Energidagene i Oslo.

Som en del av avtalen om et felles marked for elsertifikater mellom Norge og Sverige skal endringer i elsertifikatordningen i hovedsak gjennomføres ved såkalte kontrollstasjoner

Fakta

Elsertifikatordningen

  • Felles norsk-svensk teknologinøytral støtteordning fra 1.januar 2012 som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige.
  • Norge er ansvarlig for å finansiere 13,2 TWh og Sverige 15,2 TWh av utbyggingsmålet, uavhengig av hvor produksjonen kommer
  • Samlet mål for ny produksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 28,4 TWh i år 2020.
  • Per 1.juni er det bygget anlegg med en produksjon på 16,3 TWh
  • Kraftprodusentene får tildelt sertifikat i inntil 15 år og får ett sertifikat per produsert MWh
  • Kraftleverandørene må kjøpe sertifikat på vegne av sine kunder
  • Ordningen
  • Kilde: OED

Ettersom det nå er bestemt at Norge skal avslutte ordningen i 2021 og Sverige har forlenget sin sertifikatbrukt frem til 2030, har NVE fått i oppdrag å analysere utviklingen etter 2020. 

Felles marked

– Det er en felles oppfatning hos energimyndighetene i Norge og Sverige at det bør være ett sertifikatmarked i Norden, og at om ett land utvider, bør sertifikatene gå inn i et felles marked. Det gjør at vi klarer å avslutte med stil og orden i Norge, og at Sverige kan fortsette på en god måte, sa Sanderud.

NVE mener at elsertifikater utstedt i Norge og Sverige må kunne benyttes for oppfylle elsertifikatplikten i begge land.

– En eventuell ubalanse i forhold til målet i 2021 vil bli håndtert av et nytt, svensk mål. Det er viktig for å få en forutsigbar pris på sertifikatene, sa Sanderud.

Fortsatt teknologinøytral

Ordningen skal fremdeles være teknologinøytral. NVE mener at dersom Sverige ønsker å gi tilleggsstøtte til enkelte energiformer, må dette gjøres utenfor elsertifikatsystemet.

De anbefaler også at tildelingen med ett sertifikat per produserte MWh, over en periode på 15 år, videreføres etter 2020.

Ettersom Sverige har forlenget sin utbyggingsperiode til 2030, vil det si at hele støtteordningen da avsluttes i 2045.

Begge instanser anbefaler at det settes en sluttdato for når anlegg må være i drift for å kunne motta elsertifikater.

Olje- og energiminister Tord Lien, som tidligere har uttrykt misnøye med at Sverige utvidet ordningen, så ut til å sette pris på de felles anbefalingene fra NVE og Energimyndigheten.

– Jeg synes denne rapporten er et godt eksempel på at også når det ikke er full enighet om politikkutvikling i landene, opprettholder vi et tett samarbeid, og finner gode løsninger sammen.

Om du vil fordype deg i ulike støttesystem, anbefaler vi denne podkasten med Kristin Linnerud fra Cicero. 

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla så send oss en epost.