I over 20 år har Automasjon og Data levert systemer som måler vær, bølger, strøm og lignende under tøffe forhold på havet. Mellom 80 og 90 prosent av kundene har kommet fra oljebransjen.

For om lag seks år siden begynte imidlertid Sandnes-bedriften også å vende blikket mot fornybarmarkedet, og hvert år har den investert rundt 4 millioner kroner på forskning og utvikling i dette segmentet.

Grønn tredjedel

Målet har vært at fornybarmarkedet skal bli et nytt, solid bein å stå på, og i fjor nådde selskapet en milepæl da den første kontrakten ble signert og utstyr ble levert til en havvindpark i Frankrike. Verdien var cirka 10 millioner kroner.

– Fornybardelen sto for om lag en tredjedel av omsetningen vår allerede i fjor, og avtalen i Frankrike var den viktigste årsaken til det. Det var en stor kontrakt for oss, forteller administrerende direktør Jon Arne Silgjerd til Sysla.

Konteiner2

Denne konteineren ble sendt til vindprosjektet i Frankrike. Den forsynes med strøm av solcellepaneler og små vindmøller. Foto: Automasjon og Data

I år er det ikke inngått avtaler av samme størrelse, men det har blitt flere mindre leveranser til det grønne markedet. Rett før jul starter anbudsprosessen for en ny storkontrakt.

– I år blir ikke fornybarandelen like stor, men trolig ender den på om lag 25 prosent. Vi er tilfreds med utviklingen og er vant til at det går litt i bølger. Klarer vi å ligge mellom 25 og 40 prosent innen fornybar, skal vi være fornøyd, sier Silgjerd.

Merker krisen

I 2014 hadde Automasjon og Data en omsetning på 29,7 millioner kroner, sammenlignet med 25,2 millioner året før. Resultatet før skatt endte på 443.107.

Opprinnelig var målsettingen å doble omsetningen fra 2013 til 2014.

– Men det sa vi før oljekrisen slo inn for fullt. Vi er absolutt ikke upåvirket av den. Heldigvis hadde vi med oss en god ordrereserve inn i 2015, som vi har tæret på. Men neste år er det litt mer usikkert.

Foreløpig har det ikke blitt nødvendig å redusere staben, som i dag teller cirka 18 personer. Permitteringer er likevel et tema som er oppe til diskusjon.

– I år blir vi nok stående på omtrent samme omsetning som i fjor. Det vil være et godt resultat slik situasjonen er nå, sier Silgjerd.

Mer utvikling

Og nettopp på grunn av de vanskelige tidene i oljenæringen, er fornybardelen blitt spesielt viktig for bedriften.

– At vi har fått en fot innenfor der, gjør at vi ikke er like avhengig av utviklingen i oljemarkedet. Innen fornybar er det ingen nedtur, men jevn vekst.

Nå har bedriften fått nye utviklingsmidler fra Innovasjon Norge for ytterligere grønn utvikling.

– Det gjør at vi kan tenke enda mer nytt i disse dårlige tidene. Så skal vi heller stå klar nå oljeprisen går opp igjen.

– Generelt er vi fornøyd med situasjonen til tross for oljefallet. Jeg tror vi har kommet bedre ut av det enn mange andre, så det er jo positivt, sier Jon Arne Silgjerd.

Automasjon og Data - 2014

Tall i millioner kroner20142013Endring i prosent
Inntekter29,725,217,9
Driftsresultat0,5830,619-5,8
Resultat før skatt0,4430,174154,6