De to stasjonene skal bygges av Uno-X Hydrogen – et joint venture-selskap eid av Uno-X, NEL og Praxair.

– Dette er en gledens dag for alle som er opptatt av miljøvennlig transport, sier daglig leder Roger Hertzenberg i Uno-X Hydrogen.

19,8 millioner

Prosjektet har fått 19,8 millioner kroner i støtte fra Enova.

– Med støtten i boks kan vi gå i gang med å bestille alt utstyret. Jeg er veldig glad for at prosjektet nå blir en realitet.

De to stasjonene skal etter planen bygges på Danmarksplass og i bydelen Åsane. Det er foreløpig for tidlig å si når de vil være ferdige.

Hertzeberg vil heller ikke si hvor i Åsane de vurderer å plassere stasjonen.

– Men vi vil holde oss nær trafikknutepunkt.

Kjøper hydrogenbiler

Stortingsflertallet har tidligere bedt regjeringen i ny avtale og mandat for Enova sikre støtte til etablering av et nettverk av hydrogenstasjoner.

– Jeg er spent på hva som kommer i statsbudsjettet i morgen, sier Hertzenberg.

Bergen Taxi, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil gjennom prosjektet kjøpe til sammen fem hydrogenbiler i første omgang.

– Det som er nyskapende i dette prosjektet, er at hydrogenbiler blir tatt i bruk hos drosjenæringen og andre aktører med større bilparker. Disse får nå anledning til å bygge kunnskap og erfaring om bruk og vedlikehold av hydrogenbiler. Vi er spente på å se hvor mye prosjektet vil bidra til å gjøre hydrogenbiler til et mer aktuelt alternativ, både for disse aktørene og andre, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova i en pressemelding.