Ikke-kvotepliktig sektor omfatter blant annet oppvarming av bygg, transport, jordbruk og avfallshåndtering.

Tall som Høyre har fått fra Miljødirektoratet og Statistisk sentralbyrå, viser at utslippene i denne sektoren sank i 2013, 2014 og 2015.

Nedgangen er ikke veldig stor, mellom 1 og 2 prosent per år, men retningen er tydelig.

– Dette er kjempegode nyheter, sier Bru, miljøpolitisk talsperson for Høyre, som har sittet i regjering siden 2013.

Samlede utslipp øker

Mens utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor gikk ned, steg de samlede norske klimautslippene fra 2013 til 2015. Siden 1990 har oppgangen vært på over 4 prosent.

Også i ikke-kvotepliktig sektor var utslippene i forfjor høyere enn i 1990. Men vi må helt tilbake til 1993 for å finne like lave utslipp som nå.

Nedgangen i denne sektoren de siste årene skyldes en kombinasjon av tiltak, mener Bru. Hun peker blant annet på utfasing av oljefyr i bygg, gunstige avgiftsregler for elbiler og en lang rekke klimatiltak som støttes av Enova.

– Det er fint å se at politikken virker, sier Bru til NTB.

EU-krav

Bru tror trenden kommer til å fortsette og sier utbygging av kollektivtilbud er et tiltak som først får effekt etter en viss tid.

Norge kommer til å få et tydelig krav om kutt i utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i klimaavtalen med EU som regjeringen håper å få på plass. EU-kommisjonen har foreslått at kravet blir et 40 prosents kutt.

Ikke-kvotepliktig sektor står for omtrent halvparten av Norges utslipp av klimagasser. Utslippene i kvotepliktig sektor – som omfatter oljenæring og industri – er regulert av EUs kvotemarked og et felleseuropeisk utslippsmål.