I fjor gikk 38 prosent av investeringene til grønne prosjekter, mot 28 prosent i 2014. I tillegg ble det gitt tilskudd til utvikling og testing av miljøteknologi på til sammen 340 millioner kroner, en økning på hele 72 prosent fra året før.

Det kommer fram av årsrapporten til Innovasjon Norge som ble lagt fram fredag.

50.000 nye bedrifter

Hvert år etableres det rundt regnet 50.000 nye selskaper i Norge. Mange søker hjelp fra Innovasjon Norge, som i fjor ble bevilget totalt 3,4 milliarder fra Stortinget og fylkene til næringsutvikling over hele landet. Sammen med ulike låneordninger bidro dette til en samlet næringsrettet innsats på 6,1 milliarder kroner.

Næringslivet i Rogaland får mest, med tilskudd på til sammen 59 millioner kroner i 2015. Hordaland og Oslo følger på med tilskudd på nærmere 38 millioner kroner, viser årsrapporten.

– Viktig omstilling

En drøy firedel av midlene, 27 prosent, går til gründere og nyetablerte bedrifter.

– Vi skal risikoavlaste etablerte bedrifter og næringer, og vi skal bistå med å skape nye. Begge er like viktige i omstillingen vi er i, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

I tillegg utløste støtten ytterligere kapital og investeringer fra andre investorer og långivere. I alt ble det investert 16,3 milliarder kroner til utvikling av norske bedrifter i fjor.