Transportsektoren i Norge slipper ut om lag 15 millioner tonn CO2 per år. Utslippene fra veitrafikken må minst halveres innen 2030 om vi skal nå de norske klimamålene. Hvordan får vi dette til?

Her kan du se #Klimafrokosten direkte med blant andre klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), stortingsrepresentantene Rasmus Hansson (MDG), Marianne Marthinsen (AP) og Abid Raja (Venstre), forsker Kjell Werner Johansen fra TØI, administrerende direktør Geir A. Mo i Norges lastebileierforbund og generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforeningen.

 

Hvis du ikke får lyd, må du høyreklikke på videoen og klikke “unmute”. Husk å sku på lyden på enheten du bruker for å se på streamen, også. 

I diskusjonen drøftes blant annet:

  • Hvordan når vi målet om at det bare selges nullutslippsbiler etter 2025?
  • Avgifter, subsidier og reguleringer er virkemidler som allerede er i bruk. Hvordan kan disse treffe enda bedre?
  • Hva slags politikk trenger tungtransporten for å redusere egne utslipp?
  • Hvilke konsekvenser bør behovet for kutt i CO2-utslippene få for veiutbyggingen i Norge?

Klimafrokosten er gratis og foregår i lokalet Gerhardsen i 7. etg. på Grand Hotel i Karl Johans Gate 27 i Oslo. 

Klimastiftelsen takker Kavlifondet for økonomisk støtte til arrangementserien #Klimafrokost.