– Våre analyser viser at vi er på full fart mot 2,6 graders oppvarmaring. Vi klarer ikke to grader, og det er ikke mulig å nå 1,5 grader, sier Haugland på Fornybarkonferansen i Bergen.

Han er konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL, og snakker om målene som er satt for global oppvarming, senest i Parisavtalen som trådte i kraft i fjor. Ifølge den skal det ikke bli mer enn to grader varmere, og helst ikke mer enn 1,5.

Utflating av energibehovet

Haugland mener likevel at det er håp.

– Vi vet hva vi skal gjøre. Vi har teknologien, vi mangler mer viljen til å få det til, sier han.

DNV GL-direktøren trekker frem FNs 17 bærekraftsmål.

– Mange av de sosiale målene utvikler seg fint. Men det er to krevende områder. Det ene er knyttet til ulikheter. Ulikhetene øker, rike land blir rikere. Det andre er mål nummer 13 knyttet til klima.

Hvis ikke klimamålene nås, kan dette gi problemer med å nå andre mål, understreker Haugland.

– De fleste sier at energibehovet vokser. Vårt perspektiv er at det vil nå en utflating, sier han.

Lavere kostnader

Han viser til at kostnadene for vind, sol og energilagring faller.

– De kommer til å fortsette å droppe fremover etter hvert som vi får skala på teknologi. I flere og flere land blir fornybar energi uten subsidier billigere sammenlignet med fossile alternativer.

Muligheter

Dette gir muligheter for norske bedrifter innen fem områder, mener Haugland:

  1. Norge bør lage sin egen visjon, som strekker seg utover neste stortingsperiode frem mot 2030. Den bør sette ambisjoner for blant annet havvind.
  2. Vi må jobbe med de 17 bærekraftsområdene, og se på dem som en innovasjonsplattform.
  3. Vi må forstå at kraftsystemet er i fundamental endring. Det er en stor overgang til fornybar energi, alt blir smartere og sluttbruker blir en aktiv del av systemet. Vi ser nå en eksponentiell vekst i feltet, på grunn av ny teknologi innen sol og vind, blant annet. Det gir masse muligheter for norske bedrifter og Norge.
  4. For Norge handler det om å ta et steg frem når vi går inn i den fjerde revolusjon. Å være et lite land med tillit skaper grobunn for innovasjon. Eksempler er byggsektoren, elbusser og el-lastebiler, og ikke minst innen det maritime, der Norge har muligheter for å gå først.
  5. For å nå målene om 13 år, må vi forbedre det vi kan, men vi trenger også noen som tenker radikalt nytt.

Haugland trekker frem denne tweeten fra Bernie Sanders:

– Å være først ute gir positive ringvirkninger for norske bedrifter ute, sier Haugland.

Grønne arbeidsplasser

Han tror at bedrifter og organisasjoner som aktivt tar i  bruk ny teknologi vil være i stand til å omsette dette til  arbeidskraft og arbeidsplasser.

– Jeg er overbevist om at grønne, bærekraftige jobber vil ta mye større plass i bildet fremover, skifter har skjedd fort før, sier han.