I 2016 ble det bygget havvindmøller for rekordbeløp sammenliknet med tidligere år. Kostnadene knyttet til havvind synker.

Prisrekorder har kommet på rekke og rad i nye prosjekter i Nederland og Danmark. Hvordan kan norsk offshore-kompetanse komme til nytte i oppbyggingen av en ny havvind-industri? Hvilke innhold bør politikerne gi en norsk havvind-strategi?

Dette er tema for Klimafrokostenen i dag. Den starter klokken 09, og varer til klokken 11. Klimafrokosten blir arrangert av Norsk Klimastiftelse sammen med Norwegian Energy Partners og NORCOWE.

Innledere er Simen Moxnes (Statoil), Daniel Willoch (NORWEA), Gunnar Buvik (GCE Subsea), Kristin Guldbrandsen Frøysa (NORCOWE), Tom Harald Svennevig (Umoe Mandal), Terje Breivik (stortingsrepresentant for Venstre), Per Rune Henriksen (stortingsrepresentant for AP), Jon Dugstad (Norwegian Energy Partners) og Lars-Henrik Paarup Michelsen (Norsk Klimastiftelse).