– Dette er veldig artig og veldig interessant, sier Petter Søyland prosjektingeniør i Lyse Elnett til Aftenbladet.

Han tror interessen vil fortsette å øke, ikke minst fordi pakkeløsningene for solceller til privathus nå er mer tilgjengelig for folk flest.

– Jeg ser ikke bort fra en ny dobling det neste året, sier Søyland.

Fakta

Slik får du solceller:

Det er mange aktører som leverer solcellesystemene, men du trenger også en avtale med Lyse som eier nettet.

  • Ta kontakt med godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegg. En elektroinstalltør bør kontaktes FØR du går til innkjøp av materiell og utstyr.
  • Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen.
  • Lyse Elnett behandler meldingen og melder tilbake om anlegget kan installeres. Hvis det er behov for eventuelle nettforsterkninger, gis det samtidig tilbakemelding om dette.
  • Elektroinstallatør installerer anlegget og sender inn ferdigmelding for anlegget etter det er satt i drift.
  • Lyse Elnett installerer nødvendig målerutstyr.
  • Kunden inngår plusskundeavtale med Lyse Elnett.
Siden april har 33 kunder meldt seg til Lyse. Blant dem er 17 fra Stavanger, seks fra Sandnes og fem fra Gjesdal.

I vår søkte Lyse etter pilotkunder for solceller. 2000 var interessert, 500 var igjen etter at prisene var klar, og før sommeren ble det installert anlegg hos ti kunder.

En vanlig solcellepakke på et privathus har en effekt på 3 til 5 kilowatt. Det betyr at solcellene kan levere strøm til 5 panelovner på 1000 kilowatt hver, hver time.

Et slikt anlegg vil koste om lag 100.000-120.000 kroner å installere. Enova gir økonomisk støtte på rundt 14 prosent. Etter om lag 20 år er anlegget nedbetalt.

Stappfullt informasjonsmøte

Midt under oljemessa ONS i forrige uke, samlet Naturvernforbundet fullt hus til informasjonsmøtet om solceller i egen bolig.

Nå melder også Lyse om stor økning i interessen blant folk som vil lage egen strøm av sol.

Lyse kaller dem for «plusskunder», private som produserer strøm til eget forbruk og leverer eventuell overskuddsstrøm inn på strømnettet.

Alle kraftselskap er pliktige til å ta imot plusskunder som vil levere solcellestrøm.

– Kundene får betalt for overskuddstrømmen som leveres til vårt nett, sier Søyland.

Alle kunder som ønsker å produsere egen strøm, og koble det sammen med sitt elektriske anlegg tilknyttet strømnettet, må melde fra til nettselskapet.

– Det er viktig, også for å få støtte fra Enova, men også for å få til en salgsavtale for overskuddstrøm, sier Søyland.

– Vi forventer at det framover vil være en god del pågang fra kunder som ønsker å installere solcelleanlegg og produsere sin egen strøm. Vi har det siste året utviklet rutiner for at det skal bli lettere å bli plusskunde, sier Søyland.

I tillegg jobbes det videre med blant annet rutiner for fakturering av overskuddsstrøm og hvordan kunder skal få tilgang til informasjon om egen produksjon.

Flest i Stavanger

Det største anlegget som er installert i dag er på 16 kvA. Totalt har de 33 plusskundene en samlet effekt på 132 kVA.

En plusskunde kan maksimalt levere 100 kW overskuddskraft ut på strømnettet.

I henhold til regelverk kan plusskunder ikke levere strøm til nærmeste nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv. Nye regler fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, sier at alle strømkunder som ønsker å bli plusskunder må ha en avtale med sitt nettselskap.

Enova stiller det samme kravet til boligeiere som vil søke om støtte til solcelleanlegg.