Det skjer etter en borepause som ble innført i fjor.

Det var i 1.kvartal 2015 at BP bestemte seg for å innføre borepausen, som strekker seg ut inneværende år.

– Borepausen som startet i 1. kvartal 2015 ble gjennomført som følge av behov for å redusere investerings-og kostnadsnivået.

Det opplyser pressetalsmann Jan-Erik Geirmo.

Underveis har også pausen blitt forlenget. Det medførte blant annet til problemer for boreoperatøren Archer.

– Den lave oljeprisen var forklaringen på at BP og partnerskapet forlenget pausen på plattformen, sier Geirmo.

Men nå kommer boringen til å bli gjenopptatt – med Archer som operatør.

– Planen er å starte arbeidet med å gjøre klar for boring i januar med borestart mars/april 2017.