Bergen Group ASA hadde i 3. kvartal 2016 en omsetning på 56 millioner kroner, mot 44 millioner i samme kvartal i fjor. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 0,35 milllioner kroner, mot minus ti millioner i samme periode i fjor. Resultat før skatt ble på minus 4,3 millioner kroner, går det fram av kvartalsrapporten.

For få år siden hadde Bergen Group både verft, riggservice og maritim service. Nå er det Bergen Group Services som er det operative selskapet i konsernet. Samlet omsetning hittil i år har vært på  179 millioner kroner, med et positivt resultat av selve driften (ebitda) på 14 millioner.

Fakta
  • Bergen Group driver først og fremst med maritim service, industriell service og subsea og offshore service.
  • Selskapet hadde for få år siden 2100 ansatte. Nå er de 150.
  • Hovedkontoret er i Fjell kommune på Sotra.

– Ressurskrevende

Konsernsjef Hans Petter Eikeland frem til å sluttføre en omfattende restrukturerings- og refinansieringsprosess:

– Denne prosessen er ressurskrevende, noe som også preger de konsoliderte tallene for konsernet i 3. kvartal. Vi opplever imidlertid fremdriften på de ulike prosessene i refinansieringspakken som meget tilfredsstillende, og opprettholder vår målsetting om å ferdigstille hele den omfattende prosessen innen nyttår, sier Eikeland i børsmeldingen.

I ekstraordinær generalforsamling torsdag ga alle aksjonærene tommelen opp til å gjennomføre en rettet emisjon på 22 millioner. Bak fulltegningen står de tre hovedaksjeeierne Brian Chang Holdings Limited, AS Flyfisk og Køhlergruppen AS, samt ledende ansatte. Eikeland selv går inn med 5 millioner kroner, gjennom Eikeland Holding AS.

I storhetstiden besto verftsgruppen av over 20 selskaper som hadde nærmere 2000 på lønningslisten.

Men imperiet gikk i oppløsning, og fire selskaper ble  slått konkurs i løpet av høsten 2015. Igjen på slagmarken lå titalls kreditorer med krav i hundremillionersklassen.

– Per dato har mer enn tre fjerdedeler av de involverte kreditorene sagt ja til å ettergi 50 prosent  av fordringene inn mot Bergen Group ASA. De positive og nødvendige vedtakene på den ekstraordinære generalforsamlingen gjør at vi nå også kan sluttføre prosessen med å få plass avtale med de resterende kreditorene, uttaler Eikeland i meldingen.

Dette innebærer en samlet gjeldsettergivelse i størrelsesorden 180 millioner kroner. Den omfattende refinansieringsprosessen inkluderer videre et låneopptak på 20 millioner fra de to hovedaksjonærene Brian Chang Holdings Limited og AS Flyfisk (selskapet til Magnus Stangeland).