Det er bred enighet blant ekspertene om at flere rigger må fjernes for å redusere tilbudet, slik at markedet kommer i balanse.

Rigganalytiker Janne Kvernland i Nordea Markets har sitt opp sin egen dødsliste over de mest trolige skrapekandidatene.

Under Sysla LIVE – rigg og rederi – snakket vi om denne listen og skrape-aktiviteten.

– Alder på riggen er et åpenbart kriterium for å havne på listen. Jo lenger en rigg er stacked, jo dyrere vil det være å få den tilbake, sier hun.

For dyr klassing

Kvernland trekker også frem økt risiko med å reaktivere langtidsparkerte rigger, riggens utstyr og operasjonsbegrensninger som to faktorer. Men det som vil være det største hinderet er klassing SPS – riggenes EU-kontroll.

– Dette blir den store katalysatoren. Går du av kontrakt og må klasses, er det veldig liten sannsynlighet for at du kan ruste deg for å ta den kosten.

Det blir altså for dyrt å klasse riggen, slik at den kan være klar til å kjempe om nye jobber.

Se klippet i vinduet øverst!

Her er listen over rigger som er i opplag, går av kontrakt og klassinger (SPS) som må gjennomføres før riggen er godkjent i fem nye år på norsk sokkel.

skraping-sps-1024x813