Fredag presenterte Eriksen sitt syn på den knusende rapporten Deloitte leverte i begynnelsen av oktober for kontrollutvalget.

Revisjonsselskapet konkluderte der med at fylkesrådmannen har brutt anbudsloven ved flere anledninger, blant annet da han hyret inn de to selskapene Wiersholm og DHT Corporate Service i mars 2014, for å bistå med salget av det fylkeskommunale fergeselskapet Fjord1 (se fakta).

Totalt tjente de to selskapene over 20 millioner kroner på å bistå fylkeskommunen med salget, som etter mye om og men ble gjennomført i slutten av august i år.

– Lett å være etterpåklok

Fylkesrådmann Tore Eriksen. Foto: Gerhard Flaaten

Fylkesrådmann Tore Eriksen sier han har et annet juridisk syn på saken enn Deloitte, men at han ville dra lærdom av det som er skjedd, og avvente fylkestingets beslutning. Foto: Gerhard Flaaten

Eriksen sier han opplevde å sitte alene med store og tunge juridiske beslutninger i Fjord1-saken.

– I noen sammenhenger, når ansvaret begynner å tynge, blir en sittende aleine. Det betyr ikke at du ikke har folk rundt deg som støtter deg. Men formelt, ansvarsmessig, står en alene.

På spørsmål fra kontrollutvalget om han sto fast ved sin høringsuttalelse, hvor han sa seg uenig med konklusjonen til Deloitte, svarte fylkesrådmannen at det gjør han.

– Jeg kan ikke ta avstand fra min egen adferd – det vil være feil.

– Vil ikke det være nettopp å ta ansvar, å innrømme feil?

– Jeg ser helt klart at det går an å gjøre ting på flere måter. Men det er veldig lett å være etterpåklok. Det er klart at hvis jeg hadde visst det jeg gjør nå i april 2014 – altså for 2 ½ år siden – ville nok ting vært gjort annerledes, sa Eriksen til Sysla etter møtet.

– Brøt loven

Kontrollkomiteen stilte seg bak Deloittes rapport.

“Etter gjennomgang og vurdering av opplysninger i saken opp mot reglene for offentlege anskaffelser er det Fylkestinget si vurdering at Sogn og Fjordane fylkeskommune, ved fylkesrådmannen, har kjøpt tjenester fra både DHT og Wiersholm utan at reglene for offentlige innkjøp er fulgt”.

Fakta

Fjord1-salget

  • Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok, med 16 mot 15 stemmer, å selge aksjemajoriteten sin i Fjord1 til konkurrenten Torghatten i november 2015.
  • Minoritetsaksjonær, Havila-gründer Per Sævik, mente de hadde forkjøpsrett og at salgsvedtaket måtte gjøres om. En rettssak om dette var berammet til 29. august.
  • Konkurransetilsynet bestemte 14. juli i år at fylkeskommunen ikke har lov til å selge aksjene til Torghatten, fordi det ville ha svekket konkurransen i markedet.
  • 26. august ble det formelt klart at Sogn og Fjordane fylkeskommune selger seg ned i Fjord1 — fra en eierpost på 59 prosent til 41 prosent.
  • Per Sæviks Havila kjøper i første omgang 26 prosent av fylkeskommunens aksjepost på 59 prosent i selskapet, men med mulighet på et senere tidspunkt til å kjøpe de resterende 33 prosent av aksjeposten.
  • Prisen for aksjene er ifølge Firda satt til 1,065 mill kroner.

Kontrollutvalget mener fylkesrådmannen totalt har brutt loven om offentlige anskaffelser i 6 av 7 tilfeller de har vurdert.

I tillegg brøt fylkesrådmann Eriksen forskriften i loven da han engasjerte advokatfirmaet Wiersholm i forbindelse med juridisk bistand til en lovlighetskontroll i saken, konkluderer de.

Komiteens leder, kontrollutvalgets leder Frank Willy Djuvik (Frp), sier han ser svært alvorlig på saken.

– Fylkesrådmannen sier han har et annet juridisk syn på saken enn det Deloitte har. Slik vi vurderer det finnes det kun ett riktig juridisk syn her – det fylkesrådmannen kommer med er en forklaring på hvorfor han handlet som han gjorde, sier Djuvik.

Ett av punktene hvor kontrollutvalget mener fylkesrådmannen har brutt loven, er i forbindelse med at Wiersholm ble hentet inn for å gjennomføre en lovlighetskontroll.

– Det blir litt spesielt at du av alle ting skal ha en lovlighetskontroll, og så haster det sånn at du må bryte loven for å gjennomføre en lovlighetskontroll. Vi må slå fast at dette er ikke greit. Vi forventer mer, og spesielt forventer vi mer av rådmannen, sier Djuvik.

– Får ingen konsekvenser for meg

Under møtet etterlyste kontrollkomiteen større grad av erkjennelse fra Eriksen om at han gjorde feil.

– Han forklarer hvorfor han har brutt loven, men vil ikke vedgå at han har gjort det, sier Djuvik, som nå har sendt vedtaket til fylkestinget hvor det skal behandles 18. oktober.

Enkeltpolitikere har varslet at de vil kreve fylkesrådmannens avgang.

Selv mener han at han sitter trygt.

– Jeg har ingen tro på at dette får konsekvenser for meg, sier Eriksen.