Etter det Sysla Offshore kjenner til ble de ansatte informert om dette klokken 11 tirsdag. Det er i dag 101 ansatte i selskapet.

Selskapet leverte i 2015 en omsetning på 257 millioner kroner – mot 314 millioner i 2014.

For 2015 endte driftsresultatet på minus 26,3 millioner kroner.

Fluid Control har hovedkontor i Bergen, og leverer produkter, moduler og tjenester for væskeoverføring, kraft og kontrolløsninger til olje og gass-industrien. De har også kontor på Sola.

Sysla Offshore har så langt ikke lykkes å få en kommentar fra selskapet.

60 mill i gjeld

Begjæringen om oppbud kom inn til Bergen tingrett tirsdag klokken 10.15. Der fremkommer det at oppbudet er besluttet av styret i selskapet samme dag. Samlet gjeld er anslått til å være ca 60 millioner kroner, og selskapets aktiva anslås til maksimalt 60 millioner kroner.

– Selskapets antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, heter det i kjennelsen fra Bergen tingrett.

Advokat Gunnar Haahjem er oppnevnt som bobestyrer. Første skiftesamling er berammet til 20.desember.