Fem av de elleve medlemmene i programkomiteen står bak dissensen, skriver Fiskeribladet. De vil ha en plan om en overgang fra dagens ordning og mener systemet kan endres i løpet av 10–15 år.

– De som har vært tvunget til å kjøpe deltakerrettigheter, konsesjoner eller kvoter, skal ikke lide noe tap, men skattemessig få avskrive sine utlegg for kjøp av fiskerettigheter, heter det i punktet de fem vil ha med i partiprogrammet.

Partiets næringspolitiske talsmann Geir Pollestad er ikke klar til å stille seg «hundre prosent» bak forslaget, men mener det må være «en eller annen form for begrensning» på hvor mye det skal koste å kjøpe seg kvoter.