Det er den mest verdifulle enkeltfangsten av sild som Norges Sildesalgslag noen gang har registrert.

– Klart vi er fornøyd, men i grunnen er det ingenting ekstraordinært med verken fangsten eller størrelsen på den, forteller skipper Ole-Inge Møgster til Sysla.

– Det spesielle i år, er den voldsomme prisoppgangen på silden. Det skyldes lave kvoter, og at kronen har falt så mye i verdi.

Rett på trailer

Det var Fiskeribladet Fiskaren som først omtalte den heidundrende silderekorden i Norskehavet. Hardhaus tok hele sin kvote på norsk vårgytende sild – 1218 tonn – fra torsdag kveld til fredag morgen i forrige uke. Kvoten ble tatt på fem kast.

Alle foto: Hardhaus

Alle foto: Hardhaus

Denne uken ble fisken losset hos fiskekjøpere på Skagerak, som betalte 7,65 kroner kiloet. Silden ble ikke fryst ned, men satt rett på trailer til Tyskland.

Fakta
  • Det fiskes både etter nordsjøsild og norsk vårgytende sild (NVG-sild). Tradisjonelt har NVG-sildefisket vært størst.
  • I år har kvotene for nordsjøsild vært litt større enn tidligere, mens kvotene for NVG-sild har vært lavere.
  • Et hundretalls trålere og ringnotsfartøy deltar i sildefisket, i tillegg til kystfartøyene.
  • Av årets disponible NVG-sildekvote på 177.261 tonn, gjenstår 57.400 tonn.

kilde: Norges Sildesalgslag

– Kvaliteten på silden var kjempefin, forteller Ole-Inge Møgster.

– Kan bli brukbart

Også på makrell og andre fiskeslag har prisene vært høye i år. Når fangsten tas på få driftsdøgn, og lav oljepris trekker ned  drivstoffutgiftene,  ligger  det kombinerte trål- og ringnotfartøyet an til å gjøre det riktig bra i år.

– Det kan bli brukbart, ja, er alt Møgster vil strekke seg til å si.

Valutagevinst

Han regner med at fartøyet i år vil omsette for i overkant av 65 millioner kroner.  Han anslår at rundt 10 millioner er ren valutagevinst.

– Fordi kronen er lav i forhold til euro og dollar, kan kjøperne gå høyere opp i pris, konstaterer han.

 Var spente

Salgsleder Odd Fredrik Andersen ved Norges Sildesalgslag sier at de var spente på hvordan prisene på sild og andre pelagiske fiskeslag ville utvikle seg i år,  ettersom det brått ble stopp for eksporten  til Russland. Russerne har tradisjonelt vært storforbrukere av norsk sild.

– Men vi ser at industrien har tilpasset seg situasjonen, og funnet andre markeder, sier Andersen.

Her losses rekordsilden. Foto: Hardhaus

Her losses rekordsilden. Foto: Hardhaus