Lus er et av de største problemene for lakseprodusentene. Den fester seg til laksen, utgjør et velferdsproblem for fisken i merdene og kan spre seg raskt til villfisken.

For Chemco AS, med ti ansatte og hovedbase i Marikoven på Strusshamn, har bekjempelse av lus de siste årene vært en gullkantet butikk.

For få år siden hadde selskapet en omsetning på 40 millioner kroner. I fjor var omsetningen 284 millioner kroner, og det økonomiske resultatet bedre enn noen gang.

Fakta
  • Hydrogenperoksid (H2O2) er et vanlig desinfeksjonsmiddel som brukes i landbruket, husholdninger, industrien, og til vannrensing.
  • Det kan også fjerne lakselus på laksefisk.
  • Fisken behandles i brønnbåt eller lukket presenning før den slippes lusefri tilbake i merden.
  • Hydrogenperoksid brytes ned ved fortynning og spaltes til vann og oksygen.

Kilde: Lusedata.no

Løft på oppdrett

– Ja, det var et godt år, sier styreleder Odd Solheimsnes til Bergens Tidende.

Han har levert kjemiske produkter til en lang rekke bransjer gjennom mange år, før selskapet fikk et voldsomt løft innen oppdrettsbransjen.

Nærmeste konkurrent til å levere lusemiddel til oppdrettsselskapene på Vestlandet er selskapet Aqua Pharma AS, som holder til på Lillehammer. Også de hadde et svært godt år med 93,8 millioner før skatt. Omsetningen var 404 millioner kroner.

Hydrogenperoksid har de siste årene vært det foretrukne lusemiddelet i oppdrettsbransjen. Totalt ble det brukt 41.930 tonn i fjor, som er 33 prosent mer enn året før.

Solheimsnes sier håndtering av kjemikaliene krever store investeringer i utstyr. Det gjelder både en stor park av beholdere i rustfritt stål, samt utstyr til å transportere hydrogenperoksid med vogntog og skip.

I år overtok Chemco gamle Waardal kjemiske fabrikker på Askøy, og driver bedriften herfra.

Usikker på fremtiden

– Jeg er usikker på hvordan markedet for hydrogenperoksid blir i årene som kommer. Dert er stor konkurranse mellom veldig mange ulike avlusningsmetoder. Årets resultat blir nok lavere enn 2015-resultatet. Jeg tror det fremdeles blir behov for hydrogenperoksid, men jeg er usikker på mengden, sier Solheimsnes.

Han viser til forskningsresultater som viser at hydrogenperoksid fortynnes raskt i sjøen, og at faren for å påvirke miljøet er minimal.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har lenge ment at bruken av kjemiske lusemiddel bør avta, og oppfordret til mer bruk av rensefisk og andre ikke- medikamentelle metoder. Blant annet har Mattilsynet reagert på at feil bruk av hydrogenperoksid i avlusinger som har ført til høy dødelighet, og at fiskevelferden er blitt svekket.