– Dette kan være fremtidens måte å produsere fisk på, sier Alf-Helge Aarskog til Bergens Tidende.

Til høsten skal en pilot av en ny type eggeformet oppdrettsmerd testes ut. Neste år skal et egg i full størrelse testes i et eksisterende anlegg, og hvis resultatene er tilfredsstillende, vil selskapet i 2018 fylle en lokalitet med ti egg.

Kostnadsrammen er foreløpig på 600 millioner kroner.

Slik ser egget ut inni.

Slik ser egget ut inni.

Søker utviklingstillatelser

– Vi tror det er mulig å produsere billigere på denne måten. I dag avluser vi fem til ti ganger pr. generasjon og dette koster oss tre til fire kroner pr. kilo produsert fisk. I tillegg vil vi med dette systemet få mer kontroll med fôrbruk, vi unngår rømninger og vi vil forhåpentlig ha en jevnere produksjon, sier Aarskog.

Onsdag sendte han av gårde 14 søknader på såkalte utviklingstillatelser. Dette er tillatelser myndighetene deler ut til oppdrettere som vil teste ut ny teknologi.Tillatelsene er i første omgang gratis, i motsetning til vanlige oppdrettskonsesjoner som kan koste mange millioner kroner.

Egget er utviklet av Hauge Aqua – et lite teknologiselskap med base i Lindås kommune. Gründer og teknologisjef Cato Lyngøy er opprinnelig veterinær og jobbet mange år i Marine Harvest før han startet for seg selv.

Kjempeegg

Utgangspunktet til Lyngøy var å skape et lukket oppdrettsanlegg som kunne løse næringens store utfordringer med lus, rømming og utslipp.

– Det koster selvfølgelig å produsere disse eggene, men vi tror at bortfallet av mange av kostnadene næringen i dag har med lus, brakklegging og utslipp, kan føre til at dette likevel blir en lønnsom måte å produsere på, sier han.

Siden egget er helt lukket, tror både Lyngøy og Aarskog at det er liten sjanse for at lus kommer inn i anlegget. I tillegg kan de selv kontrollere lysforholdene.

Planen er at avfallet fra anlegget skal samles opp og brukes til energi.

– Vi tror at ved å samle opp avfallet, kan dette bli en helt ny verdikjede ved å for eksempel bruke dette i en bioreaktor, sier Lyngøy.

Les hele artikkelen på bt.no (abo).