Eksportverdien av norsk fisk og sjømat økte med hele 23 prosent i fjor til 91,6 milliarder kroner, viser tall fra Norges sjømatråd. Det er 17 milliarder mer enn rekordåret 2015.

Både oppdrettsnæringen og fiskeriene har opplevd tidenes høyeste priser i 2016. Etterspørselen har vært større enn hva sjømatnæringa klarer å produsere. Til tross for at laksenæringa produserer mindre volumer enn i fjor, øker inntektene.

– Stor etterspørsel

Ifølge kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd skyldes veksten at Norge har en unik posisjon i utlandet som sjømatnasjon.

– Det er stor etterspørsel både etter laks og hvitfisk. Interessen ser ikke ut til å avta. Samtidig har produksjonen vært noe lavere i løpet av det siste året, noe som har ført til høyere priser, særlig for laks, sier han til NRK.

– Fantastisk år

Det er Polen, Frankrike og USA som har vært de største vekstmarkedene for norsk sjømat.

– 2016 var et fantastisk år for norsk sjømateksport. Eksportverdien økte med 23 prosent og passerte for første gang 90 milliarder kroner. 67 prosent av eksporten, målt i verdi gikk til Europa. Norge er svært avhengig av det europeiske markedet, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Fremtidsoptimisme

Det er først og fremst laks og ørret som driver verdiøkningen. I 2016 eksporterte Norge en million tonn laks og ørret til en verdi av 65,3 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 3,5 prosent, mens eksportverdien økte med 31 prosent eller 15,4 milliarder kroner fra 2015.

– Aldri før har vi eksportert for mer og det er ingen grunn til å tro at etterspørselen vil bli noe mindre i år etter at forholdet til Kina nå er normalisert. Høye priser gjør at både fiskere og oppdrettere får godt betalt. Det er stor fremtidsoptimisme langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP) i en pressemelding.

Rekord også for fiskeriene

Også de tradisjonelle fiskeriene opplevde tidenes beste år i fjor. I distriktet til Norges Råfisklag fra Mørekysten og nordover ble det omsatt fisk til en førstehåndsverdi på 11,5 milliarder kroner.

Det er 20 prosent over fjorårsrekorden og tredje år på rad at den norske fiskeflåten opplever sitt beste år noensinne.

Den totale eksporten av hvitfisk endte på 13,8 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på 6 prosent og en oppgang i volum på 7 prosent.

– Det bør være mulig å ta ut høyere pris for hvitfisken, på linje med laksen. For å komme dit, må vi ha større oppmerksomhet rettet mot markedet og gjøre hvitfisken tilgjengelig i større deler av året. Det krever produktutvikling innenfor tilbudet av både fersk og fryst frisk, sier Renate Larsen i Norges sjømatråd.