Tidligere i høst skrev Fjordenes Tidende at Pelagia vil bruke 55 millioner kroner på en dobling av innfrysningskapasiteten i Måløy, fra 590 tonn til 1100 tonn.

Arbeidet startet allerede i august på industriområdet på Trollebø, og neste sommer skal det nye tilbygget på rundt 1125 kvadratmeter over én etasje etter planen stå klart.

Det er Domstein Eiendom, hvor Pelagia-konsernet har majoritet med 51 prosent og Domstein-familien eier de øvrige aksjene, som eier anlegget på Trollebø og står for utbyggingen.

Satsingen ved fabrikken i Måløy skjer samtidig som at Pelagia nærmer seg åpning av sitt utvidede anlegg i Selje, som også eies av Domstein eiendom.

De to utbyggingene har en samlet verdi på 89 millioner kroner.

Retten stopper arbeidet

Men så ba Domstein AS Oslo tingrett om å stanse utbyggingen.

Fakta

Pelagia og Domstein Eiendom

 • Domstein hadde selv produksjon i lokalene på Trollebø frem til 2012.
 • Da la de ned produksjonen av torskefilet, etter flere år med underskudd. 86 ansatte mistet jobben.
 • Norway Pelagic inngik leieavtale med Domstein og flyttet inn i lokalene, for å videreføre produksjonen av forbrukerpakket sild, makrell og sei.
 • Domstein beholdt eiendommen, gjennom selskapet Domstein Eiendom.
 • I 2008 gikk NRP Realkapital AS inn på eiersiden i selskapet, og kjøpte en aksjepost på drøye 51 prosent.
 • I januar 2014 ble Norway Pelagic, Egersund Fisk og Welcon slått sammen til ett selskap –Pelagia, hvor Austevoll Seafood (Møgster-familien på Austevoll) og Kvefi (familien Witzøe fra Frøya) eier 50 prosent hver.
 • For et drøyt år siden kjøpte Pelagia eierposten til NRP Realkapital i Domstein Eiendom, og sitter nå med 51,02 prosent av selskapet, mens Domstein AS eier resten.
 • Domstein eiendom hadde i fjor 43,7 millioner kroner i driftsinntekter, mot 25,8 millioner året før. Årsresultat for 2015 endte på 20 millioner kroner.
 • Brødrene Rolf Steinar, Knut Magne og Gunnar Domstein eier hver en tredjedel av Domstein AS.
 • Selskapet hadde ved utgangen av fjoråret 7 millioner kroner i omløpsmidler, og 15 millioner i egenkapital.
 • Ifølge årsregnskapet for 2015 innstilte mindretallet i styret, representert ved Rolf Domstein og Keith Elliot, på vedtak om utbytte i selskapet basert på balansen. Dette ble ikke vedtatt.

Domstein stevnet Pelagia fordi selskapet mener utbyggingsplanene skjer i brudd med aksjonæravtalen.

I retten fremsatte Domstein krav om midlertidig stans av investeringer og utbygginger frem til det foreligger en rettskraftig dom.

Nå er kjennelsen klar, og retten gir Domstein AS medhold. Dermed stanses arbeidet med utvidelse av fabrikken i Måløy. Arbeidet i Selje er allerede ferdigstilt.

Avgjørelsen er en såkalt midlertidig forføyning. Det innebærer at kravet gjennomføres midlertidig – inntil hovedsøksmålet avgjøres, dersom ikke partene kommer til enighet før saken går så langt.

– Jeg er fornøyd med at vi har vunnet fram med vårt krav, sier Rolf Steinar Domstein, som er administrerende direktør i Domstein AS.

Ønsker utbygging

Han forteller at målet fortsatt er å komme til enighet med Pelagia utenfor rettssystemet.

– Vi ønsker å jobbe for en løsning som innebærer at det blir utbygging. Vi synes i utgangspunktet det er positivt at Pelagia vil utvide, og ønsker ikke at utviklingen på Måløy skal stanse, sier Domstein.

– Hva er dere misfornøyd med slik utvidelsen skjer i dag?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om, sier Domstein.

Han ønsker heller ikke å gå nærmere inn på hvordan han ser for seg en eventuell løsning. Bedriften vurderer nå hvordan den skal behandle saken videre.

Egil Magne Haugstad er administrerende direktør i Pelagia Holding, styreleder i det heleide datterselskapet Pelagia AS, og styreleder i Domstein Eiendom AS. Haugstad har ikke svart på Syslas henvendelser.

Kjemper på flere fronter

Pelagia har allerede en konflikt gående i Måløy.

Foreløpig har selskapet vunnet første stikk i en krangel med konkurrenten Nergård Pelagic på Trollebø.

Nergårdkonsernet har bygd og åpnet fabrikk for produksjon av fiskemel og fiskeolje i Vågsøy, rett ved siden av konkurrenten Pelagia.

Pelagia mener det er en konkurranseklausul på den aktuelle tomta, og gikk til sak for å få stanset konkurrenten.

Stanset anlegg til kvart milliard

Etter først å ha tapt saken i Fjordane tingrett, fikk Pelagia full seier i Gulating lagmannsrett, som i juni slo fast at Nergård ikke kunne drive fiskemel- og oljefabrikken på nabotomta til Pelagia på Trollebø på grunn av konkurranseklausulen.

Ifølge Nett.no bød Nergårdkonsernet Pelagia 50 millioner kroner for å slutte fred og få drive videre i Vågsøy, etter at nederlaget i lagmannsretten var et faktum.

Avisen skriver at tilbudet ble møtt med en kald skulder og avslått på dagen, og at arbeidet ved Nergårds fabrikk etter det ble stanset.

Dermed står et anlegg til over 250 millioner kroner bom stille.

Nergårds har anket avgjørelsen til Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg skal nå ta stilling til om anken skal fremmes til behandling.

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken, vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla, så send oss en epost.