Det lukkede oppdrettsanlegget ble satt ut i sjøen i Skånevik i Etne kommune i fjor sommer. I november ble det fylt med 200.000 laks på vel 100 gram i et forsøksprosjekt der blant annet Aquafarm og Marine Harvest er med.

– Nå har vi cirka 200.000 fisk som er i underkant av ett kilo. Opprinnelig var det meningen at fisken skulle flyttes ut i vanlig merd ved denne størrelsen, men Marine Harvest bestemte seg forrige uke for å la fisken stå helt frem til den er matfisk, sier daglig leder Atle Presthaug i Aquafarm. Det er gründeren svært glad for.

– Da får vi dokumentert hele syklusen, det er positivt, sier han.

Forskningsprosjekt i full skala

Anlegget er satt ut som del av et IFU-prosjekt støttet av Innovasjon Norge, der Aquafarm Equipment og Marine Harvest er partnere. IFU står for industrielle forsknings- og utviklingskontrakter, og forskere dokumenterer resultatene underveis. Så langt er de over all forventning.

Målet var å ha fisk på en kilo i juni, men allerede tidlig i mai hadde laksen nådd denne størrelsen.

– I tillegg har vi liten dødelighet, god fiskehelse og en god fôrfaktor, som vil si at vi får mye ut av hvert kilo med fôr, sier gründeren.

Slik ser anlegget ut når det er plassert i sjøen.

Ingen avlusing

Vanlige oppdrettsanlegg sliter med blant annet lakselus og rømming. Det er noe av det man kan unngå med å ha fisken i et lukket anlegg. På anlegget i Skånevik har det ikke vært gjort noen avlusning så langt.

Presthaug er også overrasket over hvor mye avfall de har greid å samle opp i det lukkede anlegget. I stedet for at det går ut i fjorden, leveres det til Lindum Bioplan i Odda, som har spesialisert seg på å behandle organisk avfall.

30 års levetid

Presthaug tror lukkede anlegg vil bli en stor del av fremtidig oppdrett. – Det er både økonomisk og miljøvennlig.

Det ser ut som vi kan greie å produsere billigere enn tradisjonelle oppdrettsanlegg, sier han. Anlegget er dyrere i innkjøp enn vanlige merder. Men Presthaug vil dokumentere at det likevel er lønnsomt.

– Hvis vanlige oppdrettere bruker millioner på å holde fisken ren, og vi slipper det, er det nok til å dekke investeringene. Dessuten har denne tanken 30 års levetid.

 40 millioner

Tanken som Aquafarm Equipment har utviklet i samarbeid med PDS Protek, tar 21.000 kubikk med vann. Vannet hentes på 30 meters dyp og blir strømsatt inne i merden.

De fem aksjonærene har investert cirka 40 millioner kroner for å komme i gang med utviklingen av det lukkede anlegget. Marine Harvest bidrar med fisk og fôr.

Gründeren håper på å selge de første kommersielle tankene allerede til høsten. – Hvis vi kan starte med å selge to i 2014, er vi fornøyd. Vi har kapasitet til å produsere 12 i 2015, sier han.

– Et supplement

Marine Harvest er med på flere forskningsprosjekt for å utvikle sine produksjonsmetoder.

– Som næring må vi ha et perspektiv utover dagens produksjonsnivå og produksjonsmetoder, og en tilnærming til hvordan vi kan løse dagens og morgendagens utfordringer, sier Bjarte Sævareid, som er produksjonssjef ferskvann i Marine Harvest Region Sør.

Han ser ikke lukkede anlegg som et alternativ til dagens produksjonsplattform.

– Per i dag er det et supplement. Foreløpig ønsker vi å teste denne produksjonsmetoden for å skaffe oss erfaring, sier han i en epost til Sysla.no.

camilla@sysla.no