– Det finnes utrolig mye data om oppdrettsnæringen. Selv samler den inn informasjon om miljø, fôr, produksjon og slakt, i tillegg til at det er data fra systemene rundt, som forskningsmiljøer og offentlige databaser, sier Einar Wathne.

Han er sjef for Cargills fiskefôrvirksomhet og styreleder i NCE Seafood Innovation Cluster.

– Teknologien har tatt nye skritt. Maskinene lærer seg selv å forstå sammenhengen i dataene, sier Wathne.

Fredag skal styret i NCE Seafood Innovation Cluster bestemme om de skal gå for et pilotprosjekt kalt «Aqua Cloud». Der skal relevante data om og fra oppdrettsnæringen samles i en felles database som skal gi helt ny kunnskap, blant annet om lakselus.

Fakta
  • «Big data» betyr innsamling og lagring av store mengder data, ofte med ulik karakter, samt analyse og bruk av dette.
  • Den nyeste teknologien og programvaren sammen med nye analysemetoder gir muligheter til å omforme ekstreme datamengder til ny innsikt og verdiskaping.

Kilde: Norwegian Innovation Clusters

IBM er med

Ideen oppstod for et års tid siden, og i fjor høst diskuterte næringen temaet nærmere.

Den marine klyngen har blant annet fått IBM med på laget.

– Vi må finne en måte å samle dataene i en stor pool, slik at maskinene kan lete etter sammenheng. Det er et stort potensial til å hente ut ny kunnskap, sier Cargill-direktøren.

Wathne mener at utgangspunktet for å lykkes er godt.

– Vi har et stort forsknings- og kompetansemiljø, og det er en stor interesse for å ta tak i den store utfordringen lakselus er, sier han.

Eget selskap

Tanken er at aktører i klyngen skal stille data til disposisjon, og at det skal kunne hentes ut analyser fra en samlet database.

– Vi ser for oss at vi kan danne et selskap som kan forvalte data på vegne av klyngen, og så vil det bli opp til aktørene å kjøpe seg inn og hente ut kunnskap, sier Wathne.

Om ett år håper han å være i full gang med big data-analyser.

– Vi starter med en pilot i år, og har forhåpentligvis avspark for hovedprosjektet til neste år. Da håper vi å få programmer som kan forutsi lakselus i større grad, sa Wathne på et seminar i regi av NCE Seafood tirsdag.

Bedre beslutninger

StormGeo har i dag kunder særlig i kraftnæringen, shipping, olje og gass. Nå ser selskapet muligheter i oppdrettsnæringen.

– Vi ser mange av de samme utfordringene som de har innen offshore og shipping: Å få data samlet på ett sted, og kunne ta beslutninger ut fra det og predikere hva som vil skje, sier forretningsutvikler Nikolas Kallas.

Han tror dataanalyser kan gi bedre beslutninger når det gjelder både lakselus, fôring og fiskehelse.

– I teknologien ligger det at du kan samle data på tvers av selskaper. Jeg tror noen av løsningene på utfordringene ligger der, sier han.

En brikke

Forskningsdirektør Øyvind Oaland i Marine Harvest har tro på big data, men tror ikke svarene kommer med en gang.

– Det er ikke tvil om at vi har potensial til å utnytte mer av miljøinformasjonen som er der: Hvordan påvirker miljøvariasjoner fisken, hva skjer før et sykdomsutbrudd, hva gjør at fisken tåler mer eller mindre behandling, sier han.

Han understreker at det er viktig at kvaliteten på dataene som samles inn er god. På sikt tror han sammenstilling av ulike data kan gi nye svar blant annet på når og hvor det er risiko for lusepåslag.

– Det er ikke big data som løser luseutfordringen, men det er en viktig brikke i puslespillet, sier Oaland.