– Når du har raketter flygende over fartøyene er ikke det særlig behagelig, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt, til TV 2. Han håper regjeringen vil ta grep.

Fiskebåt er havfiskeflåtens organisasjon, og de mener situasjonen er uakseptabel for alle parter. Maråk opplyser også om at den russiske marinen har begynt å bevege seg inn i norsk økonomisk sone.

Forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet har vært et norsk-russisk samarbeidsprosjekt i 40 år, og russiske og norske forskere har i oppgave å kartlegge fiskebestanden. Dette betyr at man må forske på begge sider av grensen, men de to siste årene er Havforskningsinstituttet blitt nektet adgang til russisk del av Barentshavet.

Arne Røksund, assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet, sier til TV 2 at de åpenbart er bekymret for situasjonen og vil ta det opp til uken når Norge og Russland møtes til årets fiskeriforhandlinger.