Fiskeridirektoratet har torsdag fattet tre vedtak med svar på søknader om utviklingstillatelser. Nordlaks Oppdrett har fått tilsagn om ti utviklingstillatelser til realisering av sitt Havfarm-prosjekt, skriver Ilaks.

Samtidig opplyser direktoratet at Blom Fiskeoppdrett og Lerow har fått avslag på sine søknader.

Det skapte omfattende medieoppmerksomhet, også fra rikspressen, da Inge Berg og Nordlaks presenterte sine planer om gigantiske oppdrettskip, døpt Havfarm, i fjor høst.

Gigantskip

Ifølge tegningene vil Havfarmen bli verdens nest lengste skip.

På tegnebrettet ligger nemlig et 430 meter langt og 54 meter bredt skip som skal ligge på svai, forankret i bunnen med teknologiske løsninger fra offshoreindustrien.

Kun ett skip i historien har vært lengre. Det var den 458 meter lange supertankeren Seawise Giant (også en periode kjent som Jahre Viking). Fullastet med råolje veide den vel 657.000 tonn. ULCC (Ultra Large Crude Carrier) Seawise Giant ble forøvrig hugget opp til skrapjern i India i 2009.

Om lag 14.000 tonn

“Med hjemmel i laksetildelingsforskriften §§ 23, 23b og 28 gir Fiskeridirektoratet Nordlaks Oppdrett AS tilsagn om 10 utviklingstillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret til utviklingsformål for en periode på 15 år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt”, heter det i svarbrevet fra Fiskeridirektoratet.

Med ti utviklingskonsesjoner vil Havfarmen kunne slakte omlag 13.000-14.000 tonn laks årlig ved full produksjon.

Men akkurat hva Nordlaks gjør nå, er uavklart. Oppdrettsselskapet søkte opprinnelig om 39 utviklingstillatelser for å bygge tre Havfarmer. Fiskeridirektoratet har gitt tilsagn om 10 av de 13 konsesjonene som er rammen for én Havfarm.

Vedtaket om tilsagn på mindre biomasse enn konstruksjonens kapasitet endrer på forutsetningene for det arbeidet som er gjort i prosjektet til nå, heter det i en melding fra Nordlaks.

– Tilsagnsbrevet er komplisert og omfattende. Det samme er de økonomiske og ikke minst tekniske forutsetningene i prosjektet. Nå må vi bruke julen til å sette oss grundig inn i vedtaket og vurdere forutsetningene det bygger på, før vi beslutter veien videre, sier konsernsjef Inge Berg i Nordlaks i en pressemelding.

Nordlaks estimerer i sin søknad et investeringsbeløp på 817 millioner kroner for en Havfarm.