Grieg Seafood har både høyere inntekter, bedre resultat, og i motsetning til flere andre oppdrettsselskaper: økt produksjon av laks.

Inntektene i fjerde kvartal ble på 2,1 milliarder, opp fra 1,2 milliarder i samme periode i 2015.

Lik bonus til alle

Driftsresultat (ebit) er på 456 millioner, noe som gjør dette til det beste kvartalet noensinne for Grieg Seafood. Tilsvarende resultat i samme periode året før var på 43 millioner.

Resultat før skatt er på 684 millioner kroner, opp fra 167 millioner i fjerde kvartal i 2015.

– Styret er tilfreds med resultatet for 2016. Resultatet er en konsekvens av høy laksepris, vesentlig bedre produksjon og lavere dødelighet. De ansatte gir et
viktig bidrag til verdiskapingen og det vil bli utbetalt en lik bonus til alle ansatte i tillegg til de ordinære bonusordninger, heter det i børsmeldingen.

Det står ikke hvor stor bonusen er.

Fakta
  • Grieg Seafood har oppdrett av fisk fire steder: Rogaland, Finnmark, Canada og Shetland.
  • De fire regionene er omtrent like store, og produserer rundt 20.000 tonn laks i året.
  • Hovedkontoret ligger i Bergen.

Fra minus til over en milliard i pluss

Grieg Seafood har tidligere slitt med lønnsomheten, og årsresultatet for 2015 endte i minus ni millioner kroner. I fjor økte resultat før skatt til 1,6 milliarder kroner. Inntektene for året som helhet økte til 6,5 milliarder fra 4,6 milliarder.

Trenden begynte å vise seg etter hvert som kvartalsresultatene kom i fjor. Første halvår i år hadde oppdrettsselskapet rekordresultat og andre kvartal ble det beste noensinne.

– Det vil være for enkelt å si at det bare er bedre drift som er årsaken. Alle vet at lakseprisene hittil har vært gode i år. Jeg velger samtidig å tro at en del av tiltakene vi har gjort i selskapet har bidratt positivt, sa konsernsjef Andreas Kvame til Sysla i fjor høst.

Venter høye laksepriser

Selskapet har også tidligere slitt med sykdom i merdene, og har hatt lavere lakseproduksjon enn det de har konsesjon for. Slaktevolumet i fjerde kvartal var på 20.917 tonn, opp fra 15.279 tonn i tilsvarende kvartal i fjor, en økning på 37 prosent.

Forventet slaktevolum i år er 70.000 tonn, noe som vil være en vekst på 8 prosent sammenlignet med 2016.

Slaktevolumet er 3 000 lavere enn opprinnelig planlagt, som følge at Grieg Seafoods oppdrettsanlegg i Finnmark har vært rammet av laksesykdommen ILA.

– Det er forventninger om begrenset global tilbudsvekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode
laksepriser i 2017, heter det i meldingen fra selskapet.

Her kan du høre podkast med konsernsjef Andreas Kvame (spilt inn i oktober):