Resultatene kommer etter en undersøkelse som er gjennomført på Havforskningsinstituttet i Bergen, skriver Bergens Tidende. For første gang er det dokumentert at krepsdyr kan få i seg dødelig dose av ulike lusemidler, men uten at etterfølgende tester viser at det var giftmiksen som tok livet av dem.

I likhet med reker har hummer vist seg å være svært følsomme for kjemiske stoffer som brukes under avlusing av oppdrettsfisk.

For litt over et år siden fant to fritidsfiskere nær førti døde hummere i venteteiner på to steder nær oppdrettsanlegget Knappen i Øygarden. Dagen før ble det drevet avlusing av oppdrettslaks på anlegget like i nærheten.

Testet døde reker

Fiskeridirektoratet gransket hendelsen, og konkluderte slik:

«Det er ikkje sannsynleg at avlusing av oppdrettslaks var årsaka til at hummarane i samlekassene i Øygarden døde», skrev direktoratet i en pressemelding.

Dette var blant annet basert på et sentralt poeng: Det ble ikke ble funnet spor av giftstoffene i de undersøkte hummerne.

Under avlusningen brukte oppdrettsselskapet en kombinasjon av nervegiftene deltametrin og azametifos. I Havforskningsinstituttets helt ferske undersøkelse er rekene utsatt for den samme giftkombinasjonen som ble brukt på oppdrettsanlegget i Øygarden. Havforsker Ole B. Samuelsen brukte arten blomsterreker i laboratoriestudien.

– Ikke god nok metode

De døde rekene ble sendt til undersøkelser hos laboratorieselskapet Eurofins Food and Feed Testing Norway, det samme firmaet som gjorde analysen av hummerne fra Øygarden.

Svaret var det samme: Heller ikke i rekene som beviselig døde av giftkonsentrasjonen fantes det spor av deltametrin og azamatifos.

Ifølge Samuelsen forteller funnet at analysemetodene ikke har god nok sensitivitet til å måle de konsentrasjonene som tok livet av rekene.

«Resultatene gir en indikasjon på at det også kan gjelde for hummer», skriver Samuelsen i en e-post til BT.

Han påpeker samtidig at det kan være forskjell mellom ulike arter som reker og hummer i følsomhet for stoffene.

Hummerfisker Kristian Breivik er  styrket i sin mistanke om at det var giftcocktailen fra oppdrettsanlegget som tok livet av hummeren.

− Dette er oppsiktsvekkende funn og reiser spørsmål om hvilke konsekvenser avslusningsmetoden har på livet i havet. Når giften ikke kan spores, vet vi heller ikke hvilke konsekvenser den har for faunaen ved de mange oppdrettsanleggene som har brukt disse lusestoffene, sier Kristian Breivik.

– Viktig funn

Direktør Sissel Rogne ved Havforskningsinstituttet sier funnene til Samuelsen er viktig av flere grunner.

– De viser betydningen av å kjøre kontrollerte forsøk som kan fortelle oss hva som faktisk skjer ute i naturen. I dette tilfellet har vi kontroll på dødsårsaken. Nå bør det settes et kritisk søkelys på analysemetodene som ikke fanger opp hva krepsdyrene dør av.

«Interessant»

Seksjonssjef Henrik Hareide i Fiskeridirektoratet synes opplysningene er interessante og imøteser mer informasjon fra Havforskningsinstituttet.

– Svekker de nye funnene Fiskeridirektoratets konklusjon om at det «ikke er sannsynlig» at avlusingen var årsak til hummerdøden i Øygarden?

– Vi la mest vekt på modellsimuleringen av strømforholdene og hvordan virkestoffene ble spredd i området rundt oppdrettsanlegget. Analysene av om stoffene kunne spores i de døde hummerne var ikke like viktig for oss, sier Hareide.

Selskapet Erko Seafood eier oppdrettsanlegget Knappen. Ledelsen i selskapet har tidligere ikke ønsket å kommentere saken, utover å vise til konklusjonen i undersøkelsene som ble gjort i regi av Fiskeridirektoratet.

Les hele artikkelen på bt.no.