Det er uten tvil gode tider for brønnbåtsegmentet. Det trengs brønnbåter for å dekke behovet oppdrettsnæringen har til avlusning, i tillegg til den tradisjonelle transporten av fisk rundt kysten. Brønnbåtrederiet Sølvtrans er blant dem som fikk nytt rekordår i fjor.

Betydelig kapasitetsøkning
Jan Harald Hauvik i Brønnbåteiernes Forening bekrefter at det er flere båter under bygging dette året også.

– Vi vet ganske godt hvor mange nye brønnbåter som kommer inn i det norske markedet i løpet av 2017. Hvor stor kapasitetsveksten blir, er naturlig nok mer usikkert. Dette skyldes at det avhenger av om, og hvor mange, fartøy som vil gå ut av flåten i Norge. Dette vil eventuelt være fartøy som går til utlandet, sier Hauvik til iLaks.

Fire av nybyggene i 2016 har gått direkte på kontrakter til utlandet, mens fire fartøy ble tilført flåten i Norge samme år. I tillegg har et større fartøy fra den norske flåten gått til Chile for langsiktig oppdrag der.

Hauvik anslår at flåten i Norge får en kapasitetsvekst på om lag 30 prosent (ca. 24000 m3) og en vekst i antall fartøy på 13 prosent (syv fartøy) i år.

– Men det er en forutsetning at ingen av brønnbåtene i Norge faller fra på grunn av utrangering eller utflagging. I tillegg kommer sannsynligvis et bløgge- prosessfartøy, påpeker Hauvik.

Store verdier

Det er ikke småpenger det er snakk når det gjelder veksten som er ventet.

– Hvis vi inkluderer de nybyggene som skal gå direkte til utlandet og prosessbåten, vil det i 2017 bli levert fartøy til norske brønnbåtredere til en anslått verdi på 3-3,5 milliarder kroner, forteller Hauvik.

Spørsmålet er når man når taket.

– Det er viktig å være oppmerksom på at det først og fremst er oppdrettsnæringen som direkte bestemmer hvor stor brønnbåtkapasitet vi skal ha i Norge, sier Hauvik.

– Veksten de siste årene, som nå trolig toppes med en betydelig tonnasjeøkning i 2017, skyldes kun en «lusedrevet» etterspørsel. Særlig reflekteres dette forholdet i størrelsen på nye brønnbåter som har blitt levert inn i det norske markedet. Disse store lusebehandlingstilpassede brønnbåtene øker totalkapasiteten i flåten ganske raskt, mens veksten i antall fartøy naturlig nok blir prosentvis lavere, fortsetter han.

Hør podkast med Hauvik her: