Tidligere i høst skrev Sysla om Pelagia, som investerte 55 millioner kroner for å doble innfrysningskapasiteten ved Trollebø-anlegget i Måløy.

Det nye tilbygget skulle etter planen stå ferdig neste sommer.

Domstein Eiendom, hvor Pelagia-konsernet har majoritet med 51 prosent og Domstein-familien eier de øvrige aksjene, eier anlegget på Trollebø og står for utbyggingen.

Satsingen ved fabrikken i Måløy skjer samtidig som at Pelagia nærmer seg åpning av sitt utvidede anlegg i Selje, som også eies av Domstein eiendom.

De to utbyggingene har en samlet verdi på 89 millioner kroner.

Pelagia Måløy

Pelagia Måløy. Foto: Gerhard Flaaten.

Retten sa stopp

Men så ba Domstein AS Oslo tingrett om å stanse utbyggingen.

Domstein stevnet Pelagia fordi selskapet mente utbyggingsplanene skjedde i brudd med aksjonæravtalen.

I retten krevde Domstein midlertidig stans av investeringer og utbygginger frem til det forelå en rettskraftig dom.

Retten ga Domstein AS medhold. Dermed ble arbeidet med utvidelse av fabrikken i Måløy stanset.

– Jeg er fornøyd med at vi har vunnet fram med vårt krav, sa Rolf Steinar Domstein, administrerende direktør i Domstein AS, da.

Han la imidlertid aldri skjul på at målet var å finne en løsning på konflikten utenfor rettssystemet.

Deler selskapet

Det har partene nå klart.

Fakta

Pelagia og Domstein Eiendom

 • Domstein hadde selv produksjon i lokalene på Trollebø frem til 2012.
 • Da la de ned produksjonen av torskefilet, etter flere år med underskudd. 86 ansatte mistet jobben.
 • Norway Pelagic inngik leieavtale med Domstein og flyttet inn i lokalene, for å videreføre produksjonen av forbrukerpakket sild, makrell og sei.
 • Domstein beholdt eiendommen, gjennom selskapet Domstein Eiendom.
 • I 2008 gikk NRP Realkapital AS inn på eiersiden i selskapet, og kjøpte en aksjepost på drøye 51 prosent.
 • I januar 2014 ble Norway Pelagic, Egersund Fisk og Welcon slått sammen til ett selskap –Pelagia, hvor Austevoll Seafood (Møgster-familien på Austevoll) og Kvefi (familien Witzøe fra Frøya) eier 50 prosent hver.
 • For et drøyt år siden kjøpte Pelagia eierposten til NRP Realkapital i Domstein Eiendom, og sitter nå med 51,02 prosent av selskapet, mens Domstein AS eier resten.
 • Domstein eiendom hadde i fjor 43,7 millioner kroner i driftsinntekter, mot 25,8 millioner året før. Årsresultat for 2015 endte på 20 millioner kroner.
 • Brødrene Rolf Steinar, Knut Magne og Gunnar Domstein eier hver en tredjedel av Domstein AS.
 • Selskapet hadde ved utgangen av fjoråret 7 millioner kroner i omløpsmidler, og 15 millioner i egenkapital.
 • Ifølge årsregnskapet for 2015 innstilte mindretallet i styret, representert ved Rolf Domstein og Keith Elliot, på vedtak om utbytte i selskapet basert på balansen. Dette ble ikke vedtatt.

– Vi har kommet til enighet, bekrefter Domstein overfor Sysla.

Avtalen innebærer at selskapet deles i to.

– Pelagia overtar de delene de driver og vi de delene vi driver, forklarer Domstein.

Det betyr at det likevel blir utbygging på Trollebø.

– Vårt ønske har hele tiden vært på å finne en løsning som innebærer at det blir utbygging. Nå har vi fått en grei pris og, da mener vi det er naturlig å selge, sier Domstein.

– Viktig for Nordvestlandet

Pelagia-sjef Egil Magne Haugstad er glad for at partene nå er enige.

– Dette er viktig for næringsutviklingen på Nordvestlandet. For oss var det helt avgjørende at vi kunne inngå en avtale som innebærer at utbyggingen kan fullføres, sier Haugstad.

Han sier han hele tiden har hatt inntrykk av at Domstein Eiendom også ønsket videre utbygging. Uenigheten gikk ifølge Haugstad først og fremst på usikkerhet knyttet til eiermodellen og hvorvidt Domstein Eiendom-styret kunne inngå avtaler som var basert på Pelagias ønsker.

Haugstad er styreleder i Domstein Eiendom og har dermed dobbeltstemme. Den rollen går han ut av når selskapet nå deles i to.

– Ikke vondt blodt

– Var det, sett i ettertid, nødvendig at denne saken gikk til rettsvesenet?

– Det skjer nok noe med folk når en slik sak blir formalisert. Det gjør kanskje at man ser med nytt blikk på prosessen, sier Haugstad.

Han understreker at det ikke er noe vondt blod mellom partene, som har relasjoner langt tilbake i tid. Haugstad ønsker ikke å si hva Pelagia har betalt for å få avtalen i havn.

– Men at vi har kommet fram til en avtale, tyder jo på at vi har funnet en løsning som begge parter er tilfreds med.

Haugstad anslår at Pelagia blir sittende med om lag 80 prosent av verdiene i dagens Domstein Eiendom når avtalen er sluttført.