Inne på verftsområdet til Bergen Mekaniske Verksted på Laksevåg   har selskapet Ecomerden etablert seg med sine kontorer. Daglig leder Jan Erik Kyrkjebø er primus motor bak utviklingen av den lukkede merden med samme navn.

Nå er en 6000 kubikkmeters lukket merd klar for sjøsetting. Etter planen skal den i sjøen i midten av neste uke. Da er det Sulefisk som skal drifte den på en grønn FoU-konsesjon i Solund kommune, skriver Ilaks.

– Fire inntaksrør på 25-27 meter henter vann under lusebeltet, sier Kyrkjebø og peker på et massivt stålrør som ligger foran merden.

Slitesterk duk

Duken er produsert hos Serge Ferrari i Frankrike. Det har aldri vært produsert en kraftigere duk til marint formål noen gang, hevder Kyrkjebø. Slitestyrken er 30 tonn per meter.

– Oppdrettsvolmet er som en vanlig merd med syldindrisk volum der de har fisken. Det er en bunnring som holder hele volumet konstant, uavhengig av om det faller ut noen pumper eller er sterk strøm. En vil opprettholde det samme volumet, understreker han.

Fakta
  •  Jan Erik Kyrkjebø er utdannet sivilingeniør innen strømningsteknikk og marine konstruksjoner, og har fartstid fra pumpeprodusenten Frank Mohn.
  • Han skapte seg et navn i oppdrettsnæringen ved etableringen av selskapet Feeding Systems, men solgte  før laksepriskrakket i 2001-2003, og satset heller på smoltoppdrett i Chile.
  • Kyrkjebø utviklet også en fôrspill-deteksjon-sensor, før han begynte med Ecomerden for fem-seks år siden.

 

– Vi har dobbelt sikring med not på inntaksrøret. Vi har dobbelt sikring mot rømming. Man har en kontrollert oksygentilførsel til vannet uavhengig av hvor mye biomasse man har. Vannet går gjennom avløpsrør sentralt. Slammet kan pumpes ut på land eller en slamtank, forklarer Kyrkjebø.

Slam fra oppdrettsanlegg kan brukes som gjødsel.

Frykter ikke kollaps

– Vi er avhengige av at vi får satt ut 200.000 fisk, så vi får utnyttet maksimal kapasitet. Anlegget skal ikke ligge eksponert, men det skal ligge skjermet på en strømfattig lokalitet i Solund kommune.

Kyrkjebø frykter ikke at merden kollapser slik Cermaqs Aquadom gjorde i vinter.

– Den verste fienden mot lukkede anlegg er havdønninger. Her er det 6000 tonn som skal settes i bevegelse. Det er umulig for fjordbølger. Sjøsprøyt vil være den største utfordringen, sier han, og viser til at Ecomerden skal utstyres med spruteskjerm.

Oksygentilførselen vil gå fra tank på land med et nødoksygenanlegg i tillegg til det.

Fisk i sommer

– Hver av de fire pumpene er på fem kilowatt for å produsere 400 tonn fisk. Det gir cirka ti øre per kilo.

– Det skifter ut alt vannet på en halvtime. Det er nok til å ikke tilsette vann før den siste fase i en produksjonssyklus.

Ecomerden vil være klar for sjøsetting i midten av neste uke.

– Fisk vil bli satt ut i løpet av sommeren, sier Kyrkjebø, som håper å ha erfaringer å presentere fra Ecomerdens drift under AquaNor-messen i midten av august.