– Det skal svi når noen blir tatt for ulovlig hummerfiske, sier inspektør Knut Morten Bauge i Fiskeridirektoratet til Bergens Tidende. 

Fakta
  • Hummersesongen er fra 1. oktober til 30. november mellom svenskekysten og Sogn og Fjordane.
  • Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner. Hummer tatt med annen redskap skal settes tilbake i sjøen.
  • Hummer med utvendig rogn er fredet hele året. Minstemål for hummer er 25 cm.
  • Fritidsfiskere har en redskapsbegrensning på 10 hummerteiner per person og per fartøy.
  • I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet.
  • Åpningene skal være minst 60 mm i diameter.

Her viser han frem ulovlig fangst som nylig ble beslaglagt i Sognefjorden. 5000 kroner i bot er ikke uvanlig.

Mer alvorlige forhold kan resultere i langt høyere bøter. 18.000 kroner er, ifølge Fiskeridirektoratet, en av de største bøtene som er gitt.

– Vi er på fjorden og foretar jevnlige kontroller. Det samme er Kystvaktskipet «Tor». Vi annonserer ikke hvor og når vi dukker opp, så det gjelder å ha utstyret i orden.

Registrering av fritidsfiske?

Kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet Olav Lekve sier at det blir utredet om en skal innføre en egen registreringsordning også for fritidsfiskere.

– Fritidsfiskere har ikke anledning til å omsette hummer, og yrkesfiskere som skal omsette hummer er pliktig til å merke hver enkelt hummer. Innsatsen i hummerfisket har steget betraktelig de senere årene og presset på hummeren er etter hvert ganske høyt. Men uten at vi vet hvor mye som blir fanget hvert år.

Lekve sier at fredningstidene er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i Havressursloven.

– Når det gjelder fredningsområder, er det Fiskeridirektoratet som bestemmer om slike skal innføres, ofte etter prosesser i kommunene.

Bestanden på vei ned

– Resultat fra tidligere etablerte fredningsområder viser at når hummeren får være i fred noen år, så øker bestanden betydelig–både i bevaringsområdet og i de tilstøtende områdene, forteller seksjonssjef for forvaltningsseksjonen i region Vest Leni Marie Lisæter på Fiskeridirektoratets hjemmesider.

Fiskeridirektoratets egne tall viser at det i perioden 2012–2015 ble meldt inn henholdsvis 62, 58, 52 og 46 tonn hummer.

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla så send oss en epost.