Olje:

Maritim næring:

Havbruk og fiske:

  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til marin forsking med 62,5 millioner kroner.
  • Til sammen 170,5 millioner til fiskerihavner er foreslått. 60,5 millioner kroner av disse er tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg.

Fornybar:

– Budsjettforslaget inneholder få spor av det grønne skatteskiftet som skulle levere «betydelige reduksjoner i klimautslippene». Om dette er så langt regjeringen vil gå, må det anses som en avskjedssøknad, uttaler Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero i en pressemelding.

Generelt:

Og som et apropos: Slik gjennomskuer du statsrådenes skrytelister.