Konsesjonen er tildelt, utslippstillatelsen er gitt, og alt det formelle er på plass. Det som gjenstår er finansieringen. Men også der skal selskapet ha kommet langt, skriver iLaks.

– Har det som trengs

Ideen startet allerede i 2013.

– Det som opptar oss er industri. Stor industri. Telemark er sånn sett et prosessindustrielt mekka. Du har innsatsfaktorene som trengs, vannet, varmen og du finner en industrikultur med skiftarbeid og en skalatenking som er veldig attraktiv, sier gründer Carl Ivar Holmen i Salmafarms.

Han påpeker at plassen ikke akkurat forbindes med oppdrett, men understreker at det er en enorm velvilje for å åpne opp for nye muligheter.

– Det finnes noe oppdrett i Telemark. Røyeoppdrett i Fyresdal og Sørsmolt i Kragerø. Men slik vi ser det, er det ingen som har tenkt på å se på de ressursene som er tilgjengelige i et nytt perspektiv.

Kun ferskvann

Han er likevel rask med å påpeke at Fredrikstad Seafood er de virkelige pionerene innen landbasert oppdrett der laksen skal stå på land hele sitt liv.

– Vi var kjent med at de jobbet med et prosjekt, men det skiller seg samtidig vesentlig fra vårt prosjekt. Blant annet skal vi ha hele verdikjeden fra rogn til slakt, og fisken vil kun gå i ferskvann.

Salmafarms har også hentet erfaring fra Fresh Water Institute i USA, som har lykkes med landbasert “ferskvannslaks” ute i markedet.

Må bevise

Etter beinhard jobbing har de klart å lande en stor konsesjon for både laks og ørret. Veien har vært lang.

– Vi jobber i en kontekst som favoriserer sjøbasert oppdrett. Vi må derfor bevise dobbelt så mye. Samtidig er utfordringen at i det vi tar laksen på land, behandles vi som annen landbasert industri. Det blir et strengere regelverk å forholde oss til med tanke på rensing av vann og utslipp enn for tradisjonelle oppdrettere i sjø. Samtidig gir det oss en helt annen bærekraftsprofil på våre produkter.

Han mener derfor at dersom man investerer i landbasert oppdrett i dag, får man umiddelbart et konkurransefortrinn når et strengere regime for håndtering av utslipp kommer.

Tomten vil ha en kapasitet på 10.000 tonn med laks årlig. Foto: Elisabeth Nodland

Mulig byggestart til høsten

Planen er å begynne arbeidet på tomta til høsten. Målsetningen er at deler av anlegget kan tas i bruk høsten 2018. Det vil tidligst gå fisk ut av anlegget i 2020.

– Alt det formelle er i boks og vi kunne startet i morgen om vi ville, men vi jobber nå med å holde tidslinjen på finansieringen. Når vi dette, er vi klare til å begynne i løpet av høsten.

Selskapet har konsesjon på 4550 tonn stående biomasse. I tillegg har de en settefisktillatelse på 2,4 millioner fisk. Utslippstillatelsen tillater et årlig fôrforbruk på opp til 11.000 tonn fôr.

Les hele artikkelen på iLaks.no.