Margintaperen Grieg Seafood ble årets vinner. Bergensoppdretteren, som over tid har utmerket seg med høye driftskostnader og lave marginer, skjøt i været i år. 173 prosent oppgang ble fasit for børsåret 2016, skriver iLaks.

Hør konsernsjefen fortelle om snuoperasjonen til Grieg Seafood i denne episoden av vår podkast Laksekast:

Banker børsen

For et oppdrettselskap med høye kostnader og lave marginer vil en ekstraordinært høy laksepris, som vi har sett i år, slå hardere ut i regnskapet enn for en lavkostprodusent med høye marginer -som for eksempel Bakkafrost.

Færøyiske Bakkafrost ble da også den svakeste av lakseaksjene i år. Oppgangen på 34 prosent er likevel nær tre ganger høyere enn totalindeksen på Oslo Børs i perioden.

På plassen bak Grieg Seafood fulgte NRS (Norway Royal Salmon), som er det selskapet med det høyeste uutnyttede vekstpotensiale i en oppdretterportefølje preget av marginale vekstmuligheter i det korte og mellomlange bildet.

Frykt

The Scottish Salmon Company fikk også doblet aksjekursen i 2016. Her er resonnementet tilsvarende som for Grieg Seafood – den patriotiske skotten har også slitt med lønnsomhet og høyekostnader over tid. Selskapet har også uutnyttet produksjonskapasitet.

På jumboplass for året landet brønnbåttunge NTS (Norsk Fisketransport) med magre syv prosent. En sentral årsak til den beskjedne kursutviklingen er en gnagende frykt for at brønnbåtmarkedet kan bli preget av overkontrahering i løpet av 2017.

Hør vår podkast om brønnbåtmarkedet:

Slik gjorde de oppdrettsrettede aksjene på Oslo Børs det i 2016:

  • Grieg Seafood 173 prosent
  • Norway Royal Salmon 153 prosent
  • The Scottish Salmon Company 114 prosent
  • SalMar 70 prosent
  • AKVA group 58 prosent
  • Austvoll Seafood 49 prosent
  • Lerøy Seafood Group 46 prosent
  • Marine Harvest 34 prosent
  • Bakkafrost 34 prosent
  • NTS 7 prosent