Grieg Seafood satser på oppdrett til havs, og søker nå om ti utviklingstillatelser, alle i Rogaland.

– Basert på betongteknologi er det utviklet en rund flytende konstruksjon med bølgebryter, som er strekkankret i havbunnen. Grieg Seafood skal, i samarbeid med et sterkt partnerskap, realisere teknologien gjennom en stor utbygging av lakseoppdrett til havs, heter det i en pressemelding fra selskapet.

36 søknader

Fra før har 36 ulike konsepter søkt om utviklingstillatelser. Marine Harvest har tre ulike søknader inne, den lukkede merden Egget er en av disse. Også Lerøy, Cermaq og Nordlaks er på søkerlisten.

Foreløpig er Salmar den eneste som har fått ja, med sin havmerd.

Også Grieg Seafood vil ta i bruk offshoreteknologi, i tett samarbeid med teknologileverandører fra både oppdretts- og oljebransjen.

– Produksjon av laks i åpne anlegg til havs har et stort potensiale for videre utvikling av norsk havbruksnæring. Fram til i dag har ikke dette vært mulig, da de teknologiske løsningene for å realisere potensialet ikke er utviklet, heter det i pressemeldingen.

Oljeteknologi

Løsningen de vil ta i bruk er utviklet av Blue Farm i samarbeid med blant annet Akva Group og Egersund Net.

Denne skal gjøre oppdrett til havs mulig.

– Norsk olje og gass næringen har utviklet robuste konstruksjoner for trygg produksjon i åpne havområder. Kompetanseoverføring av denne kunnskapen til havbruksnæringen vil ha stor verdi. I en brytningstid for Vestlandet, med betydelig nedgang i aktivitet innen olje og gass næringen, vil det være viktig at alternative næringer, som havbruksnæringen, kan nyttiggjøre allerede tilgjengelig kompetanse og ikke minst infrastruktur på eksisterende verft, heter det videre.

Grieg Seafood la i dag frem tall for tredje kvartal, som viser stor bedring fra fjoråret. Da gikk selskapet i minus, mens andre opplevde toppår.

Det snakker konsernsjef Andreas Kvame om i denne podkasten: